Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zakup podręczników:

  1. "Dźwigi hydrauliczne"
  2. "Dźwigi elektryczne. Podstawy budowy, zasada działania."

Mamy nadzieję, że oba podręczniki są pomocnym narzędziem w codziennej pracy w branży dźwigowej.

Mamy świadomość, że szereg zawartych w nich informacji może wymagać wyjaśnienia bądź pogłębienia lub aktualizacji.

W związku z powyższym przygotowujemy dla Państwa, naszych czytelników szkolenie mające na celu rozwinięcie zagadnień omówionych w ww. podręcznikach.

Szanowni Państwo!

W latach 2019-2002 roku zorganizowaliśmy z sukcesem szereg konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność +"

W tym roku organizujemy cykl szkoleń będących kontynuacją i uszczegółowieniem tamtej tematyki, a dotyczące działań formalnych, technicznych i prawnych związanych z wyposażaniem istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 szkolenia będziemy prowadzić on-line.

Chcieliśmy Państwu jako użytkownikom ww. poradnika Dźwigi elektryczne umożliwić kontakt on-line z autorami poszczególnych rozdziałów w zakresie opracowanych przez nich rozdziałów poradnika w postaci webinarium.

WEBINARIUM z Panem Ryszardem Dziubińskim z firmy OTIS oraz z Panem Mirosławem Szymańskim z firmy Schindler, dotyczące rozdziałów 10.7., 11., 12., 14., 17.6., 19.4.2. poradnika "Dźwigi elektryczne"

Webinar, 14 grudnia 2020 r. (30 min)

Cena: BEZPŁATNIE dla nabywców poradnika Dźwigi elektryczne

Chcieliśmy Państwu jako użytkownikom ww. poradnika umożliwić kontakt on-line z autorami poszczególnych rozdziałów w zakresie opracowanych przez nich rozdziałów poradnika w postaci 40 minutowego webinarium.

WEBINARIUM z Panem Mirosławem Szymańskim z firmy Schindler dotyczące rozdziałów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.1.1, 8.1.2., 8.4., 16.1., 16.2., 16.3., 17.7., 18. poradnika Dźwigi elektryczne

PROGRAM: Wykład Pana Szymańskiego ok. 20 -25 minut + pytania w formie czatu i odpowiedzi

Termin: 21 grudnia 2020 godz. 10:00

Platforma: ZOOM - link do połączenia zostanie przesłany na podany podczas rejestracji adres mail przed webinarium

Cena: BEZPŁATNIE dla nabywców poradnika Dźwigi elektryczne

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić do udziału w szkoleniu on-line pt. „Wyposażenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w dźwigi osobowe”, które odbędzie się 02.06.2020 r.

Szkolenie dedykowane jest Zarządom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządcom nieruchomości, instalatorom i projektantom, którzy biorą udział w procesie instalacji dźwigów.

Podczas szkolenia będzie możliwość aktywnego udziału oraz zadawania pytań. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Szczegóły wydarzenia poniżej a w załączeniu przesyłam formularz zgłoszenia i harmonogram szkolenia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

Pismo przewodnie Program szkolenia 2 czerwca Karta zgłoszeniowa

Informacja dot. RODO dla uczestników szkoleń on-line.