Konferencja dla eksploatujących dźwigi
Zapraszamy do Wrocławia w dniu 9 października 2019 r.

Szanowni Państwo!
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez nas w WROCŁAWIU w dniu 9 października 2019 r. KONFERENCJI nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+"

W 2019 roku eksploatujący dźwigi osobowe to jest m.in. Spółdzielnie i Wspólnoty mieszkaniowe zostali obłożeni nowymi obowiązkami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (rozporządzenie weszło w życie 6 grudnia 2018 r.).

W trakcie Konferencji postaramy się przybliżyć Państwu te obowiązki, na których wypełnienie jest tylko jeden rok.

Ponadto chcielibyśmy przedstawić warunki prawidłowej eksploatacji dźwigów w zakresie ich konserwacji i modernizacji.

Rządowy program „Dostępność +” niesie możliwość pozyskania źródeł na sfinansowanie dobudowy dźwigów osobowych (wind) do istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz modernizacji już eksploatowanych dźwigów osobowych.

Sejm uchwalił ustawę z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa została podpisana przez Prezydenta w dniu 18 sierpnia 2019r i wchodzi w życie 14 dni po jej opublikowaniu.

Bank Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 37 ww. ustawy jest depozytariuszem środków Funduszu Dostępności (art. 35 ustawy). BGK zarządza środkami Funduszu i pełni funkcję koordynatora realizacji wsparcia.

Te możliwości i uwarunkowania również postarają się przestawić Państwu w trakcie Konferencji przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.stowdzwig.pl

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Stowarzyszenia

Formularz zgłoszeniowy on-line Program konferencji 9 października 2019 Karta zgłoszeniowa 9 października 2019, wyślij pocztą lub faksem Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w sprawie dźwigów osobowych

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

9 października 2019 r. KONFERENCJA nt. "NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+"

Najbliższa konferencja

WROCŁAW, 9 Październik 2019: NOWE obowiązki i możliwości dla właścicieli dźwigów osobowych w kontekście zmian w prawie oraz programu Dostępność+