W 2012 roku upłynie 7 lat od momentu podjęcia przez Centrum Bezpieczeństwa Technicznego prac nad

...

W dniach 12-15 kwietnia 2007 roku odbyły się 10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe w Istambule.

...

W dniu 5 grudnia 2013 roku zakończył się cykl organizowanych przez PSPD konferencji nt:

...

Certyfikacja energetyczna dźwigów stała się faktem. Przeprowadzona została o oparciu o Wytyczne VDI

...

Z inicjatywy PSPD doszło w grudniu 2008 roku do spotkania przedstawicieli KG PSP, UDT oraz firm

...