Szkolenia

Szkolenia ważne dla branży dźwigowej

Chcieliśmy Państwu jako użytkownikom ww. poradnika Dźwigi elektryczne umożliwić kontakt on-line z autorami poszczególnych rozdziałów w zakresie opracowanych przez nich rozdziałów poradnika w postaci webinarium.

WEBINARIUM z Panem Ryszardem Dziubińskim z firmy OTIS oraz z Panem Mirosławem Szymańskim z firmy Schindler, dotyczące rozdziałów 10.7., 11., 12., 14., 17.6., 19.4.2. poradnika "Dźwigi elektryczne"

Webinar, 14 grudnia 2020 r. (30 min)

Cena: BEZPŁATNIE dla nabywców poradnika Dźwigi elektryczne