Zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów projekt, który uzyskał wsparcie ze

...
image

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

...

W dniu 13 września 2008 roku Stowarzyszenie podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa i Politechniką

...

Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu

...

Zawód Technik urządzeń dźwigowych nauczany jest w coraz lepiej wyposażonych pracowniach szkolnych.

...