W dokumencie 95/216/EC z 08.06.1995 r Komisja Wspólnot Europejskich zaleciła państwom członkowskim

...

Spółdzielnie mieszkaniowe nie czekając na prawny obowiązek modernizują windy. Jak spółdzielnia

...

W dyskusji wokół konkluzji z ostatniego szczytu Rady Europejskiej dominuje temat wynegocjowanych

...

Z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana siedziby PSPD.
Nowa siedziba to 00-739 Warszawa, ul.

...

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów stało się sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz

...