Przegląd Szukaj Do góry
Kategoria: Dla członków PSPD
Liczba podkategorii: 6
Podkategorii:
folder0GR Rynek
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. ujednolicenia dla całego rynku w Polsce wymagań odbiorowych wraz z jednolitą interpretacją norm.
folder1GR Standardy
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. opracowania Dobrych praktyk i standardów w konserwacji.
folder2GR Targi
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. przygotowania Targów EURO-LIFT 2016.
folder3GR Podręczniki
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. opracowania podręcznika do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych.
folder4GR Akcja
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. współpracy z UDT w akcji Bezpieczeństwo eksploatowanych dźwigów.
folder5GR Rozporządzenia
Podkategorii: 0
Plików: 0
Grupa Robocza ds. nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków technicznych (WT) jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.