quiz

  • Jak bezpieczny jesteś? Jak bezpieczny jest Twój Zespół?… podczas pracy na dźwigu?