image

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.
Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 r. - 30 września 2012 r.
Budżet projektu: 862 150,00 PLN
Wkład własny: 109 924,13 PLN
Kwota dofinansowania: 752 225,87 PLN
Koordynator projektu: Marzena Rutkowska-Filipczak
tel. 22 44 31 225

image

Projekt Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów.

Celem projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, polegająca na zaprojektowaniu modelu szkolnictwa zawodowego dla branży dźwigowej.

Projekt zakłada utworzenie nowej specjalizacji - konserwator urządzeń dźwigowych - w ramach istniejących kierunków nauczania.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie specjalizacji zawodowej wg metodologii MES - Modułów Umiejętności Zawodowych oraz przygotowanie nauczycieli i dyrektorów do prowadzenia zajęć specjalistycznych w oparciu o ten program. Młodzież objęta tym programem nauczania w ramach specjalizacji zwiększy swoje kwalifikacje zawodowe i łatwiej odnajdzie się na rynku pracy.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli 3 techników z terenu Warszawy: Technikum Elektrycznego nr 2, Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz Technikum Elektronicznego nr 3. Działania w ramach projektu obejmą 45 uczniów i 30 nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym.

Konferencja

28 kwietnia 2011 roku odbyła się w Warszawie Konferencja mająca na celu przekazanie informacji nt realizowanego projektu: Nowe możliwości nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

12 września 2012 roku odbyła się konferencja dotycząca zakończenia projektu.

Downloads:
(0 votes)

Program konferencji Nowe możliwości nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych 28 kwietnia 2011, Warszawa

Date2011-04-28
Language  Polish
File Size 143.44 KB
Download 2 669

Szczegółowa relacja wraz z materiałami wideo na portalu wydawnictwa ADMINISTRATOR

(0 votes)

Raport końcowy, podsumowujący projekt: Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych.

Opracowanie:

  1. Marzena Rutkowska-Filipczak
  2. Tadeusz Popielas
  3. Grzegorz Godek
Date2012-09-29
Language  Polish
File Size 9.28 MB
Download 4 974