Poprzednie zakończone sukcesem dwie edycje Gry miejskiej "Kocham windy" w Warszawie spowodowały, że w 2024 r. oprócz III edycji w Warszawie gra odbędzie się również w Gdańsku.

Zapraszamy do udziału uczniów klas VIII szkół podstawowych.

I edycja Gry miejskiej w Gdańsku. Wspólnie z Prezydent Miasta Gdańska oraz przy udziale Zespołu Szkół Okrętowych i Technicznych CONRADINUM w Gdańsku https://conradinum.edu.gdansk.pl przy udziale firm dźwigowych Schindler, OTIS, TK Elevator w terminie 19 marca 2024 r.

III edycja Gry miejskiej w Warszawie została objęta również patronatem przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. Gra jak w poprzednich edycjach odbędzie się przy udziale Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie https://zseil.edu.pl/new/ oraz firm dźwigowych OTIS, KONE, ORONA i TK Elevator w terminie 11 kwietnia 2024 r.

Oba wydarzenia objął patronatem Pan Andrzej Ziółkowski Prezes Urzędu Dozoru Technicznego (patronat w załączeniu).

UDT
Downloads:
(0 votes)

Szanowny Panie, dziękuję za zaproszenie Urzędu Dozoru Technicznego do udziału w kolejnej edycji gry miejskiej Kocham Windy. Z przyjemnością obejmuję patronatem UDT tegoroczne wydarzenia, 19 marca w Gdańsku i 11 kwietnia w Warszawie. Gra, jest okazją do promocji zawodu technika urządzeń dźwigowych oraz branży dźwigowej wśród uczniów. Jednym z kluczowych zadań Urzędu Dozoru Technicznego jest podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Z satysfakcją angażujemy się w Państwa wydarzenia poprzez aktywny udział przedstawicieli UDT w dwóch wydarzeniach.
Mam szczerą nadzieję, iż kolejne edycje gry okażą się sukcesem i będą cieszyć się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.
Z poważaniem
Andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Date2024-02-28
File Size 92.5 KB
Download 65