W dniu 29 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie 2023/1230/UE w sprawie uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Rady 73/361/EWG (UE L Dz.U. L 165 z 29.6.2023, str. 1—102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Link do rozporządzenia: www.eur-lex.europa.eu

Unijne Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu i stosuje się od dnia 14 stycznia 2027 r. w sposób bezpośredni (nie będzie ono wymagało wdrożenia do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii). Podstawą wdrożenia będzie przepis odnośnika nr 1 o treści „Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża” i dodanie informacji o ww. rozporządzenia UE ws. maszyn. Rozporządzenie UE zastąpi Dyrektywę maszynową 2006/42/WE oraz krajowe przepisy Państw Członkowskich UE i EFTA, wdrażające dyrektywę maszynową.

Komisja Europejska obiecała, iż do czasu wejścia w życie ww. Rozporządzenia UE powstanie Przewodnik (Guidelines) oraz przygotowane zostaną normy zharmonizowane w tych obszarach, w których ich jeszcze nie było.

Informacje dot. dotychczasowych prac na stronie MRiT poświęconej dotychczas obowiązującej dyrektywie maszynowej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dyrektywa-ws-urzadzen-i-systemow-ochronnych-przeznaczonych-do-uzytku-w-atmosferze-potencjalnie-wybuchowej

Dodatkowo pragniemy Państwa poinformować, iż do końca bieżącego roku Komisja Europejska planuje wydać akt delegowany zmieniający załącznik nr 3 do Dyrektywy 2000/14/WE dot. emisji hałasu urządzeń (maszyn) używanych na zewnątrz pomieszczeń, który wejdzie w życie prawdopodobnie na początku 2026 roku.

Więcej: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/dyrektywa-ws-emisji-halasu-przez-urzadzenia-uzywane-na-zewnatrz-pomieszczen