Konferencje organizowane przez PSPD w 2010r poświęcone były EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DŹWIGÓW a związanej z nią możliwością pozyskania środków na FINANSOWANIE MODERNIZACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH.

Omawiano na nich efekty programu E 4 realizowanego m.in. przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.Ą. oraz aktualne uwarunkowania prawne związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

  • Bank Ochrony Środowiska S.A. zaprezentował swoją najnowszą ofertę związaną z finansowaniem modernizacji dźwigów.
  • Firma KAMSTRUP Sp. z o.o. przedstawiła kompleksową ofertę automatycznego zbierania odczytów wszystkich mediów (energia elektryczna, woda, gaz, centralne ogrzewanie) z mieszkań, budynków i osiedli oraz ich przetwarzania do analiz zużycia jak również rozliczania odbiorców.

Konferencje przeznaczone były dla zarządców nieruchomości, zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz firm dźwigowych zajmujących się konserwacją i modernizacją wind.

Prezentowane przez prelegentów zagadnienia dały asumpt do ożywionych dyskusji uczestników konferencji. Konferencje te uzyskały akceptację Ministra Infrastruktury pod numerem programu kształcenia: 2675. Miejscem konferencji była Warszawa, Poznań i Katowice.