Plakat
Kocham Windy Katowice 2024

Idziemy za ciosem trzecie miasto i trzecia gra w tym roku.

W dniu 21 maja 2024 odbędzie się I edycja Gry miejskiej "Kocham windy" w Katowicach.

Tym razem będzie to gra dla uczniów klas VIII ze szkół podstawowych w Katowicach i sąsiednich miastach Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów organizuje tę grę z Technikum nr 8 w Katowicach. www.tech8katowice.pl

Gra uzyskała patronat Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i Prezydenta Katowic.

Wsparcia Grze udzieliły również firmy Otis Polska ORONA KONE oraz Schindler.

Downloads:
(0 votes)
Szanowny Panie,z przyjemnością obejmuję patronatem honorowym UDT kolejną edycję gry miejskiej Kocham Windy, która odbędzie się 21 maja w Katowicach. Organizacja trzeciej gry w 2024 roku, pokazuje jak dużym zainteresowanie się cieszy. Wydarzenia jest okazją do szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie technicznym, promocji zawodu technika urządzeń dźwigowych oraz branży dźwigowej. Urząd Dozoru Technicznego jako instytucja nastawiona na podnoszenie poziomu kultury technicznej oraz utrzymywanie najwyższych standardów bezpieczeństwa z satysfakcją angażuje się w wydarzenia. UDT reprezentował będzie Robert Trojnar, Starszy Specjalista Urządzeń Transportu Bliskiego z Oddziału w Katowicach. Życzę organizatorom oraz uczestnikom, aby kolejna gra okazała się sukcesem.

Z poważaniem
Andrzej Ziółkowski
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Date2024-04-23
File Size 81.42 KB
Download 78