W dniu 26 października 2023 r. miały miejsce w Warszawie obchody 20-lecia istnienia PSPD. W czasie tych 20 lat PSPD zrealizowało szereg inicjatyw wpływających na rozwój branży dźwigowej w Polsce.

Główne poziomy działalności PSPD to:

 • poziom legislacyjny (udział we wszystkich etapach tworzenia prawa, przygotowywanie analiz i wystąpień do urzędów),
 • poziom wymiany wiedzy (szkolenia, konferencje),
 • poziom wewnętrznych spotkań (dla członków PSPD, tworzenie grup roboczych do rozwiązywania konkretnych problemów, opracowania podręczników i materiałów informacyjnych i czynna współpraca z ELA EUROPEAN LIFT ASSOCIATION m.in. przez udział w pracach komitetów ELA oraz eventach)

i

 • poziom aktualizacji informacji (wyprzedzające informacje o zmianach norm, dyrektyw wraz z analizami, informacje o zmianach przepisów krajowych i unijnych)
 • PSPD wydało dwa podręczniki: „Dźwigi hydrauliczne” i „Dźwigi elektryczne” służące do nauki zawodu oraz przygotowania do egzaminów na uprawnienia do konserwacji urządzeń dźwigowych,
 • PSPD od blisko 20 lat realizuje w Polsce program edukacji kadr na poziomie średniej szkoły technicznej. Obecnie obejmuje on blisko 10 miast i ok. 300 uczniów.

W obchodach wzięło udział ponad 80 osób z Polski i z zagranicy.

Wśród uczestników byli m.in. Pan Roberto Zappa – Prezydent ELA i Pan Luca Pezzini – Sekretarz Generalny, Pan Rudolf Ramseier (Cobianchi), Pan Bulent Yilmaz (World Elevator), przedstawiciele Urzędu Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego, szkół technicznych prowadzących nauczanie zawodu technik urządzeń dźwigowych oraz przedstawiciele firm dźwigowych działających na polskim rynku.

W programie obchodów były zorganizowane Warsztaty dla członków PSPD dotyczące wypracowania strategii działania do 2030 roku.

PSPD odebrała podczas obchodów szereg okolicznościowych listów gratulacyjnych oraz nagrodę VERBA DOCENT przyznaną Stowarzyszeniu przez GRUPĘ MEDIUM w dowód uznania działalności związanej z edukacją kadr dla branży dźwigowej.

Główną częścią obchodów była międzynarodowa konferencja na temat „ Historia i przyszłość branży dźwigowej”.

W programie konferencji referaty wygłosili:

 • Pan Roberto Zappa – Challenges facing The Lift Industry by 2030
 • Pan Tadeusz Popielas – 20 years of development of the Polish Lift Industry after accession to the EU
 • Pan prof. Jerzy Kwaśniewski AGH– Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość w edukacji

W części pytań odpowiedzi wzięli udział:

 • Pan Roberto Zappa (Why ELA support the process of involving global partners in the World Elevator&Escalator Federation WEEF ?)
 • Pan Luca Pezzini (Experience in the dialogue with the European institutions, lobbing and internal ELA organisation and its contribution to its members)
 • Pan Rudolf Ramseier (Statements about challenges and threats in the lift industry from manufacturers point of view).

Uczestnicy obchodów mogli też zwiedzić odbywające się w tym samym obiekcie targi innowacyjnych rozwiązań przemysłowych Warsaw Industry Week: https://industryweek.pl/en/

Obchody były również okazją do bezpośrednich rozmów i spotkań uczestników, które zostały ograniczone w okresie pandemii COVID-19.

Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD
Obchody 20-lecia istnienia PSPD