Dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów zawód technik urządzeń dźwigowych uzyskał nowe narzędzie promocji, będące jednocześnie wsparciem w rozwoju i karierze najlepszy uczniów techników.
Wsparliśmy starania Fundacji Edukacyjnej EDUELEKTRA w aplikowaniu po dotację Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację ogólnopolskiej Olimpiady o Elektrotechnice i Energetyce.
Ta inicjatywa znalazła akceptację MEiN i dlatego możemy zacząć przygotowania do pierwszej edycji Olimpiady w roku szkolnym 2022/2023.

Początek procesu będzie 1 września br. a kolejne kroki w załączonym harmonogramie. Jak widać czasu nie jest wiele, bo zawody I stopnia odbędą się 4 listopada br. Pragniemy zainteresować Państwa i uczniów Technikum udziałem w tej olimpiadzie, szczegółowe informacje pod adresem: www.eduelektra.pl

Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA stanowi kontynuację organizowanej od 1998 roku Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Organizatorem Olimpiady będzie specjalnie w tym celu powołana Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA.

Olimpiada EDU-ELEKTRA dostosowana jest do nowych wymagań MEiN i obejmuje dziedzinę elektryka i energetyka, której przypisane są zawody:

 • elektromechanik,
 • elektryk,
 • techniki elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych

Dziękujemy wszystkim tj, uczniom, nauczycielom, szkołom i autorom zadań za współpracę przy przygotowania Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w roku szkolnym 2022/2023.

Liczymy na dalszą współpracę w następnych latach.

W załączeniu przekazujemy informację o przebiegu Olimpiady oraz kilka zdjęć z zawodów III stopnia i uroczystego zakończenia Olimpiady.

Olimpiada EDU-ELEKTRA - 2022/2023
Olimpiada EDU-ELEKTRA - 2022/2023
Olimpiada EDU-ELEKTRA - 2022/2023

W załączeniu również regulamin i program merytoryczny Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA oraz harmonogram pracy Komitetu Głównego Olimpiady.

Downloads:
(0 votes)

W roku szkolnym 2022/2023 Fundacja Edukacyjna EDUELEKTRA zorganizowała Olimpiadę Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów, którzy kształceni są w zawodach:

 • techniki elektryk,
 • technik energetyk,
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
 • technik urządzeń dźwigowych.

Bydgoszcz, 23 czerwca 2023 roku

Date2023-06-29
Language  Polish
File Size 281.42 KB
Download 98