Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przetłumaczyło oraz przygotowało poniższe broszury (European Lift Association) ELA.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przygotowało Poradniki do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych.

Zawód Technik urządzeń dźwigowych został wciągnięty na listę Ministra Edukacji Narodowej na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2015 r. poz. 130).

Podręcznik powstał wysiłkiem czołowych specjalistów branży dźwigowej w Polsce. Również Urząd Dozoru Technicznego włączył się w wydanie podręcznika w ramach swoich zadań ustawowych związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych.

Kształcenie kompetentnych kadr odpowiedzialnych w przyszłości za montaż, konserwację i modernizację dźwigów jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zwiększania bezpieczeństwa technicznego w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Głównym celem UDT w tym przedsięwzięciu jest zmniejszenie liczby wypadków będących skutkiem niewłaściwej konserwacji lub montażu urządzeń dźwigowych.

Broszury w wersji elektronicznej dostępne są tutaj
Broszury w wersji papierowej drukowanej dostępne są w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami.

Downloads:
(0 votes)

Europejskie zalecenia dotyczące podniesienia bezpieczeństwa użytkowania schodów i chodników ruchomych
EN 115-2

Niniejszy dokument został przygotowany przez specjalistów z Grupy Roboczej ds. Schodów i Chodników Ruchomych ELA w 2010 r.

Broszura jest również dostępna na stronie internetowej www.ela-aisbl.org

Author;ELA / PSPD
Date2010-12-03
Language  Polish
File Size 2.54 MB
Download 3 252
(0 votes)

Dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej dźwigów osobowych i schodów ruchomych (nowych i modernizowanych).

European Lift Association (ELA) aisbl Belgia

Polska wersja językowa została opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Author;ELA / PSPD
Date2013-12-03
Language  Polish
File Size 925.45 KB
Download 2 143
(0 votes)

Niniejszy dokument został przygotowany przez specjalistów Komitetu ds. Edukacji i Szkoleń oraz Komitetu ds. Jakości, Bezpieczeństwa, Środowiska i Edukacji przy European Lift Association.

Polska wersja językowa została opracowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów.

Broszura jest również dostępna na stronie internetowej www.ela-aisbl.org

Author;ELA / PSPD
Date2015-12-03
Language  Polish
File Size 5.82 MB
Download 2 423
(0 votes)

Bezpieczeństwo użytkowanych dźwigów
Wstęp do zastosowania SNEL
EN 80-81

Niniejszy dokument został przygotowany przez Komitet ELA ds. Komunikacji w 2013 r.

Broszura jest również dostępna na stronie internetowej www.ela-aisbl.org

Author;ELA / PSPD
Date2013-12-03
Language  Polish
File Size 2.53 MB
Download 2 494
(0 votes)

Niniejszy Kodeks został opracowany przez Grupę Roboczą ds. Dobrych Praktyk i Standardów w Konserwacji powołaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego. Autorzy składają również serdeczne podziękowania federacji AGORIA oraz Panu Dirk de Moor za udostępnienie materiałów źródłowych.

Author;ELA / PSPD
Date2017-03-03
Language  Polish
File Size 1.18 MB
Download 2 519