Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przetłumaczyło oraz przygotowało poniższe broszury (European Lift Association) ELA

Wydawnictwa PSPD

Kodeks dobrych praktyk i standardów - W konserwacji dźwigów osobowych pdf 24 strony

Niniejszy Kodeks został opracowany przez Grupę Roboczą ds. Dobrych Praktyk i Standardów w Konserwacji powołaną przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Autorzy składają również serdeczne podziękowania federacji AGORIA oraz Panu Dirk de Moor za udostępnienie materiałów źródłowych.
Prosimy o maksymalne wykorzystanie niniejszej broszury.

Broszury w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce Pobierz Wydawnictwa PSPD

Broszury w wersji drukowanej papierowej dostępne są w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Stowarzyszenie przygotowuje również Poradniki do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych pod roboczym tytułem : Dźwigi. Podstawy budowy, zasada działania, montaż i konserwacja.

Zawód Technik urządzeń dźwigowych został wciągnięty na listę Ministra Edukacji Narodowej na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2015 r. poz. 130).

Podręcznik powstaje wysiłkiem czołowych specjalistów branży dźwigowej w Polsce. Również Urząd Dozoru Technicznego włączył się w wydanie podręcznika w ramach swoich zadań ustawowych związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych. Kształcenie kompetentnych kadr odpowiedzialnych w przyszłości za montaż, konserwację i modernizację dźwigów jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zwiększania bezpieczeństwa technicznego w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Głównym celem UDT w tym przedsięwzięciu jest zmniejszenie liczby wypadków będących skutkiem niewłaściwej konserwacji lub montażu urządzeń dźwigowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi opracowaniami w zakładce Wydawnictwa PSPD (Pobierz)