Szkolenia

Szkolenia ważne dla branży dźwigowej

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM W BRANŻY DŹWIGOWEJ - wybrane zagadnienia - nowe szkolenie PSPD
miejsce: WARSZAWA, Hotel Lord
termin: 27 wrzesień 2023 r.

Szkolenie poprowadzi Pan Piotr Kręciejewski – Safety Manager (KONE)

Zakres szkolenia:

1. Obowiązki pracodawcy (Kodeks Pracy, rozporządzenia o pracach szczególnie niebezpiecznych).

2. Ocena Ryzyka Zawodowego wraz z Pomiarami Środowiska Pracy – udokumentowanie, zapoznanie pracowników.

3. IBWR – Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót – przepisy, kto sporządza, w jakich przypadkach.

4. Szkolenia wewnętrzne (instruktaż stanowiskowy) dla monterów i konserwatorów.

5. Kontrole bezpieczeństwa stanowisk pracy (montaż, serwis).

6. Wyzwania dla branży pod kątem bezpieczeństwa:

  • Bezpieczeństwo podczas montażu
  • Serwis urządzeń niespełniających normy 81-20
  • Demontaż urządzeń

7. Sesja pytań / dyskusji

Aby wziąć udział prosimy odesłać podpisaną kartę uczestnika (kartę zgłoszeniową)