Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest społeczną ogólnokrajową organizacją zrzeszającą osoby i firmy związane z inwestycyjnym rynkiem urządzeń transportu bliskiego (UTB) w Polsce. Wśród nich są firmy, producenci dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych, zajmujące się ich produkcją, montażem oraz konserwacją.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań zmierzających do zintegrowania i wzmocnienia środowiska osób i firm związanych z budownictwem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora UTB.

15lecie-pspd-i-propozycja-czlonkostwa.pdf 15th-anniversary-of-palm-and-invitation-to-membership.pdf "W górę". Film promocyjny ELA

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest członkiem European Lift Association

1. Podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju oraz racjonalnego zastosowania urządzeń dźwigowych, schodów i chodników ruchomych, zwanych dalej "dźwigami".

2. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego w przemyśle dźwigowym.

3. Inicjowanie współpracy w stwarzaniu i poprawianiu warunków dla projektowania, produkowania, montażu i serwisowania dźwigów.

1. Edukacja i szkolenie kadr dla branży dźwigowej.

2. Szkolenia i seminaria dla eksploatujących dźwigi.

3. Pozyskiwanie źródeł finansowania modernizacji dźwigów.

4. Aktywna współpraca z urzędami centralnymi.

5. Informacja techniczna związana z nowoczesnymi rozwiązaniami branży dźwigowej.

6. Współpraca międzynarodowa.

Prosimy o kontakt osoby zainteresowane ofertą
Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów

Statut

(tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 11/2006 Walnego Zgromadzenia z dnia 24.05.2006r)

Z przyjemnością informujemy, że członkami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów są następujące firmy:

Login

Dostęp po zalogowaniu