Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest społeczną ogólnokrajową organizacją zrzeszającą osoby i firmy związane z inwestycyjnym rynkiem urządzeń transportu bliskiego (UTB) w Polsce. Wśród nich są firmy, producenci dźwigów osobowych i towarowych, schodów i chodników ruchomych, zajmujące się ich produkcją, montażem oraz konserwacją.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań zmierzających do zintegrowania i wzmocnienia środowiska osób i firm związanych z budownictwem mieszkaniowym ze szczególnym uwzględnieniem sektora UTB.

15lecie-pspd-i-propozycja-czlonkostwa.pdf 15th-anniversary-of-palm-and-invitation-to-membership.pdf "W górę". Film promocyjny ELA

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest członkiem European Lift Association

Historia PSPD:

2003 – Utworzenie Stowarzyszenia przez przedstawicieli następujących firm: OTIS Sp. z o.o , KONE Sp.z o.o., Thyssen Lift Service Sp. z .o.o i Schindler Polska Sp. z o.o. Prezesem Zarządu zostaje p. Andrzej Stawniak, Wiceprezesem p. Marek Oppeln-Bronikowski. Sekretarzem Generalnym został p. Andrzej Stefaniak.

2004 – Sekretarzem Generalnym PSPD zostaje p. Tadeusz Popielas.

2005 – PSPD zostaje członkiem European Lift Association (ELA). Rozpoczęcie działań związanych z implementacją SNEL do prawa krajowego. Rozpoczęcie programu edukacji kadr dla branży dźwigowej.

2006 – Przyjęcie do PSPD firmy Wittur Sp. z o.o. Podjęcie decyzji przez członków o nie dokonywaniu wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu PSPD. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez dwóch członków zarządu lub członka zarządu wraz z pełnomocnikiem.

2007 – Zmiana statutu oraz dostosowanie warunków przyjęcia nowych członków do małych i średnich firm dźwigowych oraz osób fizycznych. Przyjęcie firmy Gold Bud Sp. z o.o. na członka PSPD.

2008 – Przyjęcie firmy PUHP PILAWA Eugeniusz Pilawa na członka PSPD. Zakończenie prac nad propozycją aktu prawnego wprowadzającego obowiązek modernizacji dźwigów w oparciu o normę SNEL – przekazanie przez CBT propozycji do Ministra Gospodarki.

2009 – podjęcie decyzji o współorganizacji Targów EURO-LIFT 2010.

2010 – Przyjęcie firmy Lift Service S.A na członka PSPD. rozpoczęcie realizacji w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st. Warszawy projektu ze środków POKL: Nowe możliwości, nowe kwalifikacje – specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych. Targi EURO-LIFT 2010. Przyznanie PSPD nagrody ELA AWARD 2009 dla najlepszego stowarzyszenia w 2009 roku.

2011 – Przyjęcie firmy ThyssenKrupp Elevator Sp. z o.o. na członka PSPD. Wdrożenie systemu ELA zbierania danych dot. dźwigów i schodów ruchomych.

2012 – Organizacja Walnego Zgromadzenia ELA w Warszawie. Wybór p. Marka Oppeln-Bronikowskiego do ELA BOARD. Współorganizacja Targów EURO-LIFT 2012; zakończenie realizacji projektu finansowanego z POKL.

2013 – Przyjęcie do PSPD p. Łukasza Wachowskiego, p. Łukasza Posiadało, p. Lecha Zdunka, p. Zbigniewa Stochalskiego i p. Pawła Maluhy. Powołanie Grupy Roboczej do nowelizacji Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2014 – Przyjęcie do PSPD p. Łukasza Księżopolskiego i p.Wojciecha Białasa. Utworzenie i wprowadzenie na listę Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowego zawodu: Technik urządzeń dźwigowych. Współorganizacja Targów EURO-LIFT 2014.

Wywiad zarejestrowany przez Telewizję TTM i Radio Norda FM w 2018 r. :

Wywiad-Tadeusz-Popielas-odc1.mp4 Wywiad-Tadeusz-Popielas-odc2.mp4

W minionym okresie PSPD było organizatorem szeregu seminariów technicznych, autorem wielu wystąpień do centralnych organów państwowych w kwestiach związanych z działaniem branży dźwigowej, popularyzatorem wiedzy dźwigowej wśród właścicieli i użytkowników dźwigów oraz prowadziło szeroką działalność międzynarodową.

Pobierz plik: Historia PSPD