W okresie do 2020 roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych, będzie obarczony negatywnymi tendencjami demograficznymi (spadek liczby młodzieży). W przypadku szkół zawodowych jest to dramatyczne wyzwanie z uwagi na to, iż zainteresowanie nimi wyraża obecnie ok. 15% młodzieży.

Dlatego program pozyskania młodzieży musi zawierać następujące elementy:

  1. Kampania promocyjna zachęcająca młodzież do podjęcia kształcenia zawodowego (zatrudnienie profesjonalnej firmy Public Relation – przełamanie systemu selekcji negatywnej, szeroka informacja wśród kandydatów (w gimnazjach), zachęty ze strony szkół, ranking szkół ponadgimnazjalnych Rzeczpospolitej – podniesienie pozycji szkół technicznych w rankingu).
  2. Profesjonalni doradcy zawodowi.
  3. Atrakcyjna formuła zawodu (np. technik energoelektronik, automatyk, serwisu ze specjalnością serwisant dźwigów).
  4. Praktyki zawodowe w firmach.
  5. System stypendiów.
  6. Gwarancja zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach z atrakcyjnym wynagrodzeniem.
  7. Uzyskanie uprawnień zawodowych (certyfikat SEP, UDT).
  8. Podniesienie poziomu nauki matematyki i języków obcych.
  9. Ustanowienie dolnej liczby punktów decydujących o przyjęciu do technikum.