W realizację Programu zaangażowane następujące strony:

  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji – Koordynator Programu - jednostka wiodąc i współfinansująca
  • Szkoły techniczne - Beneficjent programu
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej – Patron programu i jednostka współfinansująca program
  • Centrum Bezpieczeństwa Technicznego – Parton programu
  • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – Patron programu
  • Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (PSPD) – jednostka doradcza i koordynująca ze strony branży dźwigowej
  • Inne jednostki i organizacje

Edukacja

Kilka lat temu Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów rozpoczęło działania w sprawie kształcenia kadr dla branży dźwigowej Polsce.

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

  • POKL Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.