Overview Search Up
Download details
Rozporządzenie z dnia 8 grudnia Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2006 HOT
(0 votes)

Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data

Version
Size70.56 KB
Downloads3 242
Download Language Polish
License
Author
Website
Created2006-12-08
Created byWebmaster
Changed2006-12-08
Changed bySuper User

Download