Przegląd Szukaj Do góry
Kategoria: Akty prawne
Plików: Strona 1 z 2
 
Plików: 15
pdf0 Dz.U.2019 poz.991 HOT

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie

...

Dodany
Wielkość
Pobrany
2020-01-23
9.47 MB
1 662
pdf1 20190308 rozp.MPiT uzasadnienie HOT

Pobierz

20190308 projekt rozp.MPiT uzasadnienie

Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-15
238.06 KB
1 732
pdf2 20190307 rozp.MPiT w sprawie potwierdzania kwalifikacji HOT

Pobierz

20190307 projekt rozp.MPiT w sprawie potwierdzania kwalifikacji

Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-15
720.78 KB
1 916
pdf3 20190307 rozp.MPiT pismo HOT

Pobierz

20190307 projekt rozp.MPiT pismo

Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-15
42.86 KB
1 608
pdf4 20190307 rozp.MPiT OSR HOT

Pobierz

20190307 projekt rozp.MPiT OSR

Dodany
Wielkość
Pobrany
2019-03-15
401.35 KB
1 578
pdf5 Rozporządzenie z 16 stycznia 2015 HOT

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-23
913.23 KB
2 340
pdf6 Rozporządzenie z 8 sierpnia 2014 HOT

Pobierz

Treść zmiany Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na stronę 4 Rozporządzenia oraz na strony 1 i 2

...

Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-08-08
4.77 MB
2 321
pdf7 Rozporządzenie z 24 grudnia 2007 HOT

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dziennik Ustaw Nr 249 poz.

...

Dodany
Wielkość
Pobrany
2007-12-24
31.98 KB
4 626
pdf8 Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2006 HOT

Pobierz

Rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju

...

Dodany
Wielkość
Pobrany
2006-12-08
70.56 KB
2 711
pdf9 Rozporządzenie z 7 kwietnia 2004 HOT

Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Dodany
Wielkość
Pobrany
2004-04-07
875.72 KB
2 660