W czasie trwania programu rocznie Technika opuszczałaby grupa młodzieży (20-40 techników) przygotowana do podjęcia pracy w firmach dźwigowych na etacie pomocnika konserwatora.

Powinno to zabezpieczyć dopływ nowej kadry do branży pokrywające ubytki związane z odchodzeniem na emeryturę, emigracją zarobkową oraz rozwój branży w województwie mazowieckim.

Edukacja

Kilka lat temu Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów rozpoczęło działania w sprawie kształcenia kadr dla branży dźwigowej Polsce.

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

  • POKL Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.