Zasadą obowiązującą w ELA (European Lift Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów) jest ścisłe przestrzeganie wszelkich właściwych regulacji antymonopolowych oraz przepisów o ochronie konkurencji, w tym prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego każdego Państwa Członkowskiego.

Kodeks etyczny ELA dla członków i ich przedstawicieli

Regulacje antymonopolowe oraz przepisy o ochronie konkurencji są bardzo złożone a brak dostosowania się do nich stanowi dla ELA i jej członków naruszenie o charakterze poważnym i istotnym. Dlatego członkostwo w ELA pociąga za sobą konieczność rygorystycznego przestrzegania pewnych zasad i przepisów.

Niniejszy Kodeks etyczny ma na celu krótkie podsumowanie, czego oczekuje się od członków ELA i ich przedstawicieli zaangażowanych w działalność ELA. Przedstawiciele członków uczestniczący w spotkaniach powinni otrzymać i zapoznać się ze Statutem ELA, jak i niniejszym Kodeksem etycznym.

  • Przedstawiciele członków nie powinni brać udziału w żadnym spotkaniu, chyba że wcześniej otrzymają porządek obrad. Przedstawiciele powinni przechowywać w aktach zarówno porządek obrad, jak i protokół z każdego spotkania w postaci przekazanej przez sekretarza.
  • Omawianiu podczas spotkań powinny podlegać tylko tematy związane z celami Stowarzyszenia, tzn. jakość i bezpieczeństwo produktów, nowe regulacje, kodeks oraz najczęstsze problemy, zmiany w zakresie odpowiedzialności za produkt oraz statystyka wypadków, dane statystyczne na temat sprzętu i usług związanych z dźwigami oraz windami, szkolenie personelu odpowiedzialnego za instalację i utrzymanie itd.
  • Nigdy nie należy omawiać ani wymieniać, w sposób formalny ani nieformalny, przed, podczas ani po spotkaniach, żadnych informacji ani dokumentów poświęconych następującym bądź podobnym tematom:
  • Bojkot spółek niebędących członkami stowarzyszenia krajowego i/lub bojkot ich klientów lub dostawców;
  • podział rynku.
  • Mechanizmy zaopatrzenia.
  • Ceny, mechanizmy ustalania cen lub terminy zmian cen.
  • Decyzje o złożeniu bądź powstrzymaniu się od złożenia oferty na dostawę produktów lub usług.
  • Wielkości sprzedaży poszczególnych członków stowarzyszenia krajowego.
  • Decyzje inwestycyjne i/lub wydatki z zakresu badań i rozwoju poszczególnych członków stowarzyszenia krajowego.

Jeżeli ktokolwiek rozpocznie rozmowy na jeden z powyższych tematów, należy zaprotestować, przywołać zasady ELA w kwestii przestrzegania przepisów antymonopolowych oraz opuścić spotkanie. Należy także skontaktować się z działem prawnym i/lub osobą w stowarzyszeniu, która zatwierdziła oddelegowanie na dane spotkanie.

Jeżeli Rada ELA zdobędzie informacje o wszelkich przypadkach naruszenia zasad niniejszego Kodeksu etycznego przez jakiekolwiek stowarzyszenie członkowskie lub jego przedstawicieli, wówczas dokona oceny sytuacji i podejmie stosowne do okoliczności decyzje.

Downloads:
(0 votes)

Kodeks etyczny ELA podpisany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów 15 listopada 2005 roku.

Date2005-11-15
Language  English
File Size 76.42 KB
Download 3 169