Implementacja przepisów dot. SNEL i prawa UE dla dźwigów.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w 2010 roku podjęło szereg inicjatyw związanych z wprowadzeniem obowiązku modernizacji dźwigów osobowych.

Jedną z nich była interpelacja poselska do Ministra Gospodarki: Pytanie nr 5741, 4 stycznia 2010 r. do Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia programu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w Polsce. Odpowiedź ministra gospodarki na zapytanie nr 5741, 5 lutego 2010 r.

Downloads:
(0 votes)

Zapytanie nr 5741 do Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia programu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w Polsce.

Date2010-02-04
Language  Polish
File Size 67.57 KB
Download 3 630
(0 votes)

Odpowiedź Ministra Gospodarki na zapytanie nr 5741 w sprawie wsparcia programu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w Polsce.

Date2010-02-05
Language  Polish
File Size 70.39 KB
Download 3 758

Szereg regulacji prawnych, które weszły w życie w 2009r. (jak również brak ich nowelizacji w 2010r uwzględniających kwestie modernizacji dźwigów), a dotyczą remontów i modernizacji budynków stwarza wrażenie, iż problem modernizacji dźwigów osobowych jest "zamiatany pod dywan".

Branża dźwigowa w sposób odpowiedzialny jest zaangażowana w działania prewencyjne - zapobiegawcze, aby nie dochodziło w Polsce na dźwigach do tragedii, bowiem nie do pomyślenia jest, by presja ekonomiczna i finansowa spowodowała, że przestaniemy koncentrować się na sprawach bezpieczeństwa milionów obywateli naszego kraju korzystających codziennie z dźwigów osobowych. Brak postępu od blisko trzech lat w pracach Ministerstwa Gospodarki nad aktem prawnym wprowadzającym obowiązek modernizacji dźwigów nie daje branży tak koniecznej alternatywy w działalności gospodarczej oraz stwarza coraz większe zagrożenie dla tej działalności, a tym samym również w konsekwencji dla bezpieczeństwa obywateli.

Budżet Państwa współfinansuje szereg działań remontowych i modernizacyjnych w budynkach, a z niezrozumiałych względów konsekwentnie pomija w tych działaniach współfinansowanie modernizacji dźwigów pomimo informacji udzielonej przez Ministra Gospodarki o możliwości korzystania z zapisów tej ustawy.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w imieniu i na rzecz całej branży dźwigowej w Polsce wparło starania europejskiej branży dźwigowej na rzecz pozyskania 50% dotacji z Unii Europejskiej do modernizacji dźwigów w Polsce, jak również szereg innych działań i inicjatyw związanych z pozyskaniem źródeł finansowania tych modernizacji.

W związku z powyższym mamy prawo oczekiwać, że Polski Rząd również podejmie w tej sprawie wreszcie zdecydowane, skoordynowane i odpowiedzialne działania.

W załączeniu zamieszczamy kopie szeregu wystąpień i informacji związanych z tym tematem.

Konferencja prasowa podczas X KFKd: Implementacja SNEL. Implementacja SNEL

(0 votes)

Dotyczy: Wsparcia procesu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych oraz branży dźwigowej w Polsce.

Pismo PSPD/336/2009

Date2009-04-15
Language  Polish
File Size 3.55 MB
Download 2 851
(0 votes)

Odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki na pismo PSPD/336/2009 dotyczące wsparcia branży dźwigowej w Polsce.

Date2009-05-15
Language  Polish
File Size 438.08 KB
Download 2 850
(0 votes)

Wystąpienie do Komisji Europejskiej

Dotyczy: Wsparcia finansowego z funduszy strukturalnych modernizacji dźwigów osobowych u osobowo-towarowych w Polsce i w pozostałych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

PSPD/335/2009

Date2009-04-08
Language  Polish
File Size 693.64 KB
Download 2 909
(0 votes)

Odpowiedź z Komisji Europejskiej

Odpowiedź na pismo PSPD/336/2009

Date2009-05-14
Language  Polish
File Size 407.52 KB
Download 2 880
(0 votes)

Central and Eastern Europe. Much needed lift safety and supporting employment.

Branża dźwigowa w Europie Środkowej i Wschodniej.

image
Date2009-04-23
Language  English
File Size 595.65 KB
Download 2 917
(0 votes)

Sustainable Refurbishment of High-Rise Residential Buildings and Restructuring of Surrounding Areas in Europe.

Report for European Housing Ministers' Conference held in Prague, Czech Republic 14-15 March 2005.

Date2005-03-03
Language  English
File Size 1.1 MB
Download 3 397
(0 votes)

Co z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie modernizacji eksploatowanych dźwigów?

Źródło: Administrator 04/2009

image
Date2009-04-30
Language  Polish
File Size 373.36 KB
Download 3 017
(0 votes)

Tytuł parafrazuje słynne powiedzenie. Przywołany jest w trudnej sytuacji branży dźwigowej w Polsce, na którą oprócz globalnej sytuacji gospodarczej ma wpływ kryzys dotykający budownictwo, szczególnie budownictwo mieszkaniowe.

Autor: Tadeusz Popielas Sekretarz Generalny Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Źródło: Magazyn Dźwig

image
Date2009-01-26
Language  Polish
File Size 4.67 MB
Download 4 227
(0 votes)

Poparcie z Dolpol-Dźwig. Popieramy wszelkie wysiłki zmierzające do wprowadzenia obowiązku modernizacji urządzeń dźwigowych w Polsce.

Date2009-04-20
Language  Polish
File Size 721.88 KB
Download 2 855
pdf Prolift HOT
(0 votes)

Poparcie z Prolift. Popieramy wszelkie inicjatywy podejmowane przez PSPD w celu pozyskania źródeł finansowania kosztów modernizacji dźwigów w naszym kraju.

Date2009-04-26
Language  Polish
File Size 91.43 KB
Download 3 037
pdf CEDES HOT
(0 votes)

Poparcie z CEDES. Wsparcie procesu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych oraz branży dźwigowej w Polsce

Date2009-04-20
Language  Polish
File Size 521.14 KB
Download 2 975
(0 votes)

Źródło: www.polskieradio.pl 2009-05-25

image
Date2009-05-25
Language  Polish
File Size 66.49 KB
Download 2 667
(0 votes)

Kilkadziesiąt tysięcy dźwigów osobowych trzeba będzie wymienić. Właściciele budynków nie mają na to pieniędzy. Na jedną windę potrzeba dziś 170 tyś. zł

Źródło: Rzeczpospolita, 2009-06-01

image
Date2009-06-01
Language  Polish
File Size 102.51 KB
Download 2 602
(0 votes)

Modernizzazione degli ascensori passeggeri in Polonia / Modernisation of passenger lifts in Poland

Autor: Tadeusz Popielas - PSPD

Źródło: Elevatori 01/02 2009

image
Date2010-12-12
Language  English
File Size 5.57 MB
Download 3 403
(0 votes)

Modernisierung der Personenaufzuge in Polen

Autor: Tadeusz Popielas - PSPD

Źródło: Lift-Report 10/2010

image
Date2010-10-26
Language  German
File Size 1.82 MB
Download 3 296
(0 votes)

Modernization of passenger lifts in Poland.

Autor: Tadeusz Popielas - PSPD

Źródło: Lift-Report 2010

image
Date2010-10-26
Language  English
File Size 1.53 MB
Download 3 581