Przekazujemy Państwu opracowaną przez PSPD Listę kontrolną w celu ułatwienia sprawdzenia zgodności rozwiązań danego dźwigu z wymaganiami powyższej normy. Opracowanie PSPD stanowi uzupełnienie publikacji Panele sterujące w windach (Opracowanie Fundacji Integracja z dnia 17 lutego 2022 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

Zakres normy:
W niniejszej normie określono minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezależnego dostępu oraz użytkowania dźwigów przez osoby, włączając osoby niepełnosprawne.

Niniejsza norma obejmuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami opisanymi w Załączniku A.

UWAGA: W celu uzyskania wskazówek na temat rozwiązań zwiększających dostępność i użyteczność, patrz Załącznik D

Czytaj aktualizacja-normy-snel

Downloads:
(0 votes)
snel-sept-2020

SNEL

Safety of Existing Lifts Introduction to the SNEL application (EN 81-80:2019)

September 2020

Disclaimer
This document is based on Information received from national associations, members of the European Lift Association, CEN, the European Commission and other sources. ELA declines any and all liability both for the content and for any measure taken or not taken on the basis of the present study. This study is for general informational purposes only.

© ELA 2020

Author;ELA link_extern
Date2021-07-12
File Size 5.2 MB
Download 1 808
(0 votes)
snel-whitepaper-sept-2020

SNEL

Safety Norm for Existing Lifts EN 81-80:2019

WHITE PAPER

ELA Publication – September 2020

Disclaimer: this document is based on Information received from national associations, members of the European Lift Association, CEN, the European Commission and other sources. ELA declines any and all liability both for the content and for any measure taken or not taken on the basis of the present study. This study is for general informational purposes only.

© European Lift Association

Date2021-07-12
File Size 798.64 KB
Download 1 548
(0 votes)

Bezpieczeństwo użytkowanych dźwigów
Wstęp do zastosowania SNEL
EN 80-81

Niniejszy dokument został przygotowany przez Komitet ELA ds. Komunikacji w 2013 r.

Broszura jest również dostępna na stronie internetowej www.ela-aisbl.org

Author;ELA / PSPD
Date2013-12-03
Language  Polish
File Size 2.53 MB
Download 2 456
(0 votes)

Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów

LISTA KONTROLNA

Do normy PN-EN 81-70:2021-09

Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

Date2022-03-02
File Size 449.7 KB
Download 1 559
(0 votes)

Materiał jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach projektu POWR.02.19.00-00-PD01/19 „SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus”.

Panele sterujące w windach

Na zlecenie: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowanie: Fundacja Integracja. Autor opracowania: Kamil Kowalski. Data: 17 lutego 2022 r.

W dokumencie opisano wymagania dotyczące sterowania windami, pozwalające na korzystanie z wind przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Dokument nie dotyczy systemów DCS (Destination Control System), stosowanych zazwyczaj w wysokich budynkach biurowych.

Date2022-03-02
File Size 338.16 KB
Download 1 327