Przekazujemy Państwu opracowaną przez PSPD Listę kontrolną w celu ułatwienia sprawdzenia zgodności rozwiązań danego dźwigu z wymaganiami powyższej normy. Opracowanie PSPD stanowi uzupełnienie publikacji Panele sterujące w windach (Opracowanie Fundacji Integracja z dnia 17 lutego 2022 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej).

Zakres normy:
W niniejszej normie określono minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i niezależnego dostępu oraz użytkowania dźwigów przez osoby, włączając osoby niepełnosprawne.

Niniejsza norma obejmuje potrzeby osób z niepełnosprawnościami opisanymi w Załączniku A.

UWAGA: W celu uzyskania wskazówek na temat rozwiązań zwiększających dostępność i użyteczność, patrz Załącznik D

Czytaj: aktualizacja-normy-snel

SNEL brochure 2020

SNEL white paper 2020

Bezpieczeństwo użytkowanych dźwigów