Grupa Robocza ELA dokonała aktualizacji broszury na temat normy SNEL (PN-EN 81-80:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych), uwzględniając zmiany jaki w obszarze bezpieczeństwa dźwigów wprowadziła dyrektywa dźwigowa 2014/33/EU.

W miejsce 74 zagrożeń uwzględnionych w poprzedniej broszurze wydanej w 2013 , które uwzględniała norma SNEL PN EN 81-80 z 2005r obecna broszura zawiera 83 zagrożenia, które również zawarte są w aktualizacji normy SNEL PN EN 81-80:2019.

Aktualna broszura SNEL uwzględnia wymagania następujących norm: PN EN 81-20, PN EN 81-21:2018, PN EN 81-82:2013, PN EN 81-72; PN EN 81-73 i odpowiednie klauzule CEN/TS 81-83:2009

Dodatkowo przekazujemy Państwu aktualizację BIAŁEJ KSIĘGI SNEL zawierającą szereg informacji związanych z aktualizacją normy SNEL.

Zgodnie z danymi statystycznymi wciąż mamy w Polsce ponad 25000 dźwigów z lat 1970-1990, na których występują wszystkie zagrożenia ujęte w poprzedniej wersji normy SNEL.

Obecnie liczba tych zagrożeń wzrosła z liczby 74 do 83. To powinno dać większy impuls właścicielom i eksploatującym te dźwigi do ich modernizacji.

Dlatego jestem przekonany, że to nowe narzędzie wsparcia pomoże Państwu w przekonaniu ww. do modernizacji dźwigów.

Prosimy o Państwa uwagi co do zawartości obu broszur oraz opinię co do celowości przetłumaczenia jednej lub obu broszur na język polski, jak zrobiliśmy z poprzednią wersją broszury SNEL wydając poprzednią wersję.

Jest ona dostępna na naszej stronie: pobierz/bezpieczeństwo-użytkowanych-dźwigów