Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jako sygnatariusz Partnerstwa na Rzecz Dostępności w ramach konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności wniosło w imieniu branży dźwigowej w Polsce o uwzględnienie w tym Planie projektu modernizacji i dobudowy dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach publicznych i służby zdrowia.

Treść stanowiska w załączniku.

PSPD brało również udział jako mówca w wysłuchaniach publicznych dotyczących poszczególnych Obszarach:

1. "Odporność i konkurencyjność gospodarki" w dniu 22 marca

Gospodarka - WysluchaniaKPO (wysluchanieplanodbudowy.pl) - link do informacji

https://www.youtube.com/watch?v=tu6PPs69ORo&t=27s ralacja wideo

Organizatorzy dali mówcom z ramienia instytucji i organizacji tylko 3 minuty na wypowiedź.

Zobaczcie relację od 3:54:45 do 3:58:20 - wystąpienie w imieniu PSPD

Prezentacja w załączeniu

2. "Zielona, inteligentna mobilność" w dniu 30 marca

Mobilność - WysluchaniaKPO (wysluchanieplanodbudowy.pl)

Wysłuchania publiczne - Krajowy Plan Odbudowy. Zielona, inteligentna mobilność - YouTube

Organizatorzy dali mówcom z ramienia instytucji i organizacji tylko 3 minuty, a osobom indywidualnym 2 minuty.

Zobaczcie relację od 3:55:06 do 3:58:16 i od 4:40:16 do 4:42:30 - wystąpienia w imieniu branży dźwigowej.

Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego z cyklu 5 wysłuchań dot. KPO - było wspólnie podsumowanie.

Chcieliśmy się zastanowić, czego nas nauczyły te 5 dni wysłuchań, jakie wiążemy z nimi nadzieje, a także wyraźnie wskazać jakie są następne kroki i harmonogram prac nad Krajowym Planem Odbudowy.

O krótkie wypowiedzi w czasie podsumowania było poproszonych kilkoro przedstawicieli i przedstawicielek kluczowych z perspektywy KPO sektorów. Lista osób występujących (niemal kompletna) znajduje się tutaj: https://www.wysluchanieplanodbudowy.pl/mobilnosc#2 (na dole tej sekcji). Przygotowane też zostały aktywności, które pozwolą zebrać wrażenia i opinie pozostałych uczestników i uczestniczek - także tych oglądających transmisję on-line.

Zwracamy Państwa uwagę, że rusza kolejna seria wysłuchań - tym razem dotyczących Umowy Partnerstwa i programów krajowych. Więcej informacji na ten temat i linki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl

Pierwsze z nich odbędzie się 7 kwietnia. Z uwagi na okres świąteczny zapisy na to wysłuchanie zostaną zamknięte w piątek 2 kwietnia o godz. 10:00.

Prosimy przedstawicieli branży dźwigowej o rejestrację się i zabieranie głosu - jak nie teraz to już nigdy.

Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

Downloads:
(0 votes)

Korespondencja PSPD dotycząca: Krajowy Plan Odbudowy - konsultacje spoleczne

Departament Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Date2021-04-01
File Size 314.44 KB
Download 1 556
(0 votes)

22 marzec 2021, Krajowy Plan Odbudowy - Publiczne, wysłuchanie

Autor: PSPD

Date2021-04-01
File Size 150.28 KB
Download 1 395
(0 votes)

Modernizacja, Dostępność, Zielona transformacja, Mobilność miejska, Cyfryzacja, Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy

Autor: PSPD

22 marzec 2021 Krajowy Plan Odbudowy - Publiczne wysłuchanie

Date2021-04-01
File Size 246.82 KB
Download 1 558