W dniach 12-15 kwietnia 2007 roku odbyły się 10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe w Istambule. Współorganizatorem targów było Tureckie Stowarzyszenie Przemysłowców Dźwigowych i Schodów Ruchomych AYSAD

Targi zgromadziły ponad 200 wystawców – producentów dźwigów i komponentów dźwigowych. W większości byli to producenci tureccy, natomiast dużą grupę tworzyli również producenci chińscy. Wśród wystawców byli również edytorzy wydawnictw dźwigowych, przedstawiciele jednostek notyfikowanych i stowarzyszeń branżowych.

Podczas targów zorganizowano również trzydniowe seminarium poświęcone prezentacji i omówieniu nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz aktualnych unormowań prawnych w branży dźwigowej. W drugim dniu współorganizatorem seminarium była European lift Association reprezentowana m.in. przez Pana Richarda Maiocchi – Prezydenta ELA oraz Pana Luc Rivet – Sekretarza Generalnego. Seminaria miały ciekawą formę panelu dyskusyjnego prowadzonego bardzo profesjonalnie przez moderatora Pana Selcuk Dikmena.

Targi oprócz spotkania producentów były również miejscem spotkania projektantów konstruktorów i konsultantów dźwigowych z całego świata. Wzięli w nich udział m.in. Pan James Fortune i Pan Ami Lustig.

Relacja fotograficzna

image
10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe, Turcja 2007
image
10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe, Turcja 2007
image
10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe, Turcja 2007
image
10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe, Turcja 2007
image
10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe, Turcja 2007