W dniu 10 kwietnia 2014r odbyło się w Amsterdamie Walne Zgromadzenie ELA połączone z konferencją techniczną pt: A SAFE RIDE AT THE HEART OF THE BUILDING.

Oba te wydarzenia zgromadziły ponad 100 uczestników, członków ELA, EEA oraz zaproszonych gości.

Prezentujemy w załączeniu list Pana Philippe Lamalle Prezydenta ELA, program Konferencji wraz z wygłoszonymi referatami. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z prezentacjami dot. statystyki dźwigowej oraz statystyki wypadków w 2013r jak również SNEL.

Conference Programme Opening statement by Philippe Lamalle Referaty ELA