Stowarzyszenie wzięło udział w Polsko Szwajcarskim Forum Gospodarczym w dniu 27 stycznia 2014 roku. Przedstawiliśmy referat nt. Edukacja bezpośrednim wsparciem dla biznesu. W Forum wzięli również udział uczniowie biorący udział w realizowanym przez Stowarzyszenie programie edukacyjnym - technik konserwator urządzeń dźwigowych. Pod poniższymi linkami informacja dot. naszego uczestnictwa:

Association (PALM) participated in the Polish Swiss Economic Forum on 27 January 2014. We presented a paper on Education direct support for business. The Forum was also attended by our students participating in the program carried out by the Association of educational - mechanical of lifting techniques. At the following links information regarding our status are:

www.mg.gov.pl www.zseil.edu.pl www.swisschamber.pl

Forum Gospodarcze Polska-Szwajcaria