W dniu 17 maja w siedzibie UDT Odział Kraków odbyła się Konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy współpracy UDT Odział Kraków oraz Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie. W Konferencji wzięło udział ok. 50 przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości publicznych i komunalnych.

Tematem Konferencji prezentacja różnych europejskich funduszy, w tym Europejskiego Funduszu Efektywności Energetycznej (EEE FUND), które mogą być wykorzystane do współfinansowania modernizacji dźwigów osobowych i budynków. Fundusze te wynikają z perspektywy funduszy spójności dla Polski na lata 2014-2020. W dyskusji zebrani podkreślili niezrozumiałą i nieakceptowaną politykę Ministerstwa Rozwoju Regionalnego praktycznie pozbawiającą spółdzielnie mieszkaniowe możliwości skorzystania z tych środków.

Zebrani podnieśli kwestię, iż w zasobach spółdzielni mieszkaniowych mieszka ponad 10 mln obywateli Polski, oraz jest w nich zainstalowanych ponad 60% dźwigów jakie powinny być poddane natychmiastowej modernizacji. Przedstawicielka Deutsche Bank, który jest jednostką wiodącą we wdrażaniu EEEF w krajach UE, podjęła się wyjaśnienia w Komisji Europejskiej bulwersującej sprawy dyskryminacji spółdzielni mieszkaniowych w możliwości korzystania ze środków funduszu spójności na rewitalizację ich zasobów.

Zaproszenie Program Programme of the Conference