W dniu 13 września 2008 roku Stowarzyszenie podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa i Politechniką Warszawską Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawskie porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z branżami: samochodową, mechatroniczną, maszyn roboczych i urządzeń dźwigowych.

Porozumienie to umożliwia podniesienie poziomu kształcenia przyszłych kadr dla branży dźwigowej na poziomie technika, a w przyszłości inżyniera.

W uroczystości podpisania Porozumienia wzięli również udział uczniowie ze szkół warszawskich, w których PSPD prowadzi już piąty rok Program edukacji kadr dla branży dźwigowej. Treść Porozumienia w załączeniu.

Relacja z podpisania porozumienia na stronie www.edukacja.warszawa.pl

Relacja fotograficzna

Warszawskie Porozumienie