Konferencje organizowane przez PSPD w 2009 roku poświęcone były FINANSOWANIU MODERNIZACJI DŹWIGÓW oraz NOWYM ROZWIĄZANIOM TECHNICZNYM. Miejscem konferencji była Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław.

Konferencje te miały charakter Warsztatów problemowych z panelem dyskusyjnym. Konferencje spotkały się z dużym zainteresowaniem firm dźwigowych, producentów komponentów oraz właścicieli dźwigów (spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych).

Zgodnie z programem Konferencja miała dwa bloki: finansowy i techniczny.

W części finansowej Pani Małgorzata Szokalska z Pracowni Systemów Menadżerskich Instytutu Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej z Radomia wygłosiła ponad 2 godzinny wykład nt. Obszarów wsparcia z Funduszy UE na lata 2007-2013 dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych - w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wykład oraz burzliwa dyskusja uczestników konferencji pozwolił zrozumieć przyczyny, które powodują, iż przyznane przez Unię Europejską Polsce środki finansowe mające być drugim Planem Marshalla dla naszego kraju, są wydatkowane do tej pory w tak znikomym procencie.

Głównym powodem są uciążliwe, długotrwałe, biurokratyczne procedury oraz przeprowadzone w jak się okazuje niewystarczająco szerokim zakresie konsultacje społeczne przy formułowaniu LOKALNYCH PLANÓW REWITALIZACJI.

Wnioski wynikające z Konferencji w tym zakresie:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinno jak najszybciej podjąć zdecydowane działania w celu zmiany tej sytuacji:

  • Drogą uproszczenia procedur.
  • Wprowadzenia obligatoryjnych terminów dla jednostek wdrażających na rozpatrzenie wniosków (maksimum 2 tygodnie) wraz z systemem odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.
  • Możliwości aktualizacji i zmiany Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe powinny w oparciu o obecne uwarunkowania przygotowywać i przekazywać do jednostek wdrażających wnioski z zadaniami rewitalizacyjnymi (obejmującymi również modernizację wind).

Również w tej części Pani Grażyna Kasprzak z Departamentu Projektów Ekologicznych Banku Ochrony Środowiska S.A. przedstawiła uzupełniającą ofertę finansowania remontów z linii kredytowych dostępnych w Banku, w tym również współfinansowanych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W części technicznej referaty dotyczące nowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo dźwigów osobowych przedstawili:

  • Pan Jerzy Ejma z firmy TDE z Wałacza nt. Nowych polskich rozwiązań chwytaczy zastępujących przy wymianie obecne chwytacze kulowe w istniejących ramach kabinowych. Pan Ejma przedstawił również polskiej konstrukcji zestaw modernizacyjny ram kabinowych.
  • Pan Leszek Zdunek z firmy Wittur przedstawił nowe rozwiązanie tj. Elektroniczny ogranicznik prędkości EOS, który spełnia wymogi dyrektywy 95/16/W pkt. 1.4.2 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 czerwca 1995r nakazujące wyposażenie dźwigów w ogranicznik prędkości. Zaprezentowane rozwiązanie spełnia również wymagania dla dźwigów, które będą obowiązywały od 2010 roku.

Zobacz relację fotograficzną

(W załączeniu program konferencji oraz artykuł nt. środków UE dla wspólnot mieszkaniowych)

Finansowanie modernizacji dźwigów Fundusze unijne wspomagające remonty