Z przyjemnością informujemy, że ELA opublikowała Białą Księgę i Streszczenie Wykonawcze dotyczące Bezpieczeństwa, Dostępności i Efektywności Energetycznej w Istniejących Dźwigach (SAEL), które zostały przygotowane przez Grupę Roboczą ELA SAEL.

Dokumenty te udostępniamy Państwu, gdyż mają na celu informowanie o modernizacji istniejących dźwigów poprzez synergię osiągnięć połączonych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, dostępności i efektywności energetycznej.

Downloads: