Grupa Robocza ELA dokonała aktualizacji broszury na temat normy SNEL (PN-EN 81-80:2005 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi użytkowane -- Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych), uwzględniając zmiany jaki w obszarze bezpieczeństwa dźwigów wprowadziła dyrektywa dźwigowa 2014/33/EU.

W miejsce 74 zagrożeń uwzględnionych w poprzedniej broszurze wydanej w 2013 , które uwzględniała norma SNEL PN EN 81-80 z 2005r obecna broszura zawiera 83 zagrożenia, które również zawarte są w aktualizacji normy SNEL PN EN 81-80:2019.

Aktualna broszura SNEL uwzględnia wymagania następujących norm: PN EN 81-20, PN EN 81-21:2018, PN EN 81-82:2013, PN EN 81-72; PN EN 81-73 i odpowiednie klauzule CEN/TS 81-83:2009

Dodatkowo przekazujemy Państwu aktualizację BIAŁEJ KSIĘGI SNEL zawierającą szereg informacji związanych z aktualizacją normy SNEL.

Zgodnie z danymi statystycznymi wciąż mamy w Polsce ponad 25000 dźwigów z lat 1970-1990, na których występują wszystkie zagrożenia ujęte w poprzedniej wersji normy SNEL.

Obecnie liczba tych zagrożeń wzrosła z liczby 74 do 83. To powinno dać większy impuls właścicielom i eksploatującym te dźwigi do ich modernizacji.

Dlatego jestem przekonany, że to nowe narzędzie wsparcia pomoże Państwu w przekonaniu ww. do modernizacji dźwigów.

Prosimy o Państwa uwagi co do zawartości obu broszur oraz opinię co do celowości przetłumaczenia jednej lub obu broszur na język polski, jak zrobiliśmy z poprzednią wersją broszury SNEL wydając poprzednią wersję.

Downloads:
(0 votes)

Bezpieczeństwo użytkowanych dźwigów
Wstęp do zastosowania SNEL
EN 80-81

Niniejszy dokument został przygotowany przez Komitet ELA ds. Komunikacji w 2013 r.

Broszura jest również dostępna na stronie internetowej www.ela-aisbl.org

Author;ELA / PSPD
Date2013-12-03
Language  Polish
File Size 2.53 MB
Download 2 468
(0 votes)
snel-sept-2020

SNEL

Safety of Existing Lifts Introduction to the SNEL application (EN 81-80:2019)

September 2020

Disclaimer
This document is based on Information received from national associations, members of the European Lift Association, CEN, the European Commission and other sources. ELA declines any and all liability both for the content and for any measure taken or not taken on the basis of the present study. This study is for general informational purposes only.

© ELA 2020

Author;ELA link_extern
Date2021-07-12
File Size 5.2 MB
Download 1 859
(0 votes)
snel-whitepaper-sept-2020

SNEL

Safety Norm for Existing Lifts EN 81-80:2019

WHITE PAPER

ELA Publication – September 2020

Disclaimer: this document is based on Information received from national associations, members of the European Lift Association, CEN, the European Commission and other sources. ELA declines any and all liability both for the content and for any measure taken or not taken on the basis of the present study. This study is for general informational purposes only.

© European Lift Association

Date2021-07-12
File Size 798.64 KB
Download 1 606