W związku z wprowadzonym w dniu 20 marca br. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej wielu klientów firm dźwigowych zwraca się do nich z prośbą o wyłączenie urządzeń UTB z eksploatacji z jednoczesnym zaprzestaniem świadczenia usług konserwacyjnych na posiadanych urządzeniach transportu bliskiego.

Prosimy o przedstawienie pisemnego stanowiska UDT w tej sprawie i wytycznych zarówno dla właściciela urządzenia jak i dla firmy konserwującej.

Na bazie aktualnych przepisów i umów wiążących strony konserwacja powinna być wykonywana zgodnie z rozporządzeniem lub zgodnie z instrukcja producenta i wywiązanie się z tych zobowiązań dotychczas egzekwował UDT przy okazji przeglądów okresowych.

I w tym momencie powstają pewne wątpliwości:

  1. Czy to podejście UDT zmieni się w czasie obowiązywania w Polsce stanu epidemii?
  2. W jakiej sytuacji firma konserwująca będzie zwolniona z obowiązku dotrzymania ustawowej sekwencji przeglądów?
  3. Czy właściciel urządzeń może jednostronnie bez zgłoszenia tego faktu do UDT podjąć decyzje o czasowym wyłączeniu ich z eksploatacji?
  4. Czy UDT przewiduje odraczanie przeglądów okresowych wykonywanych przez inspektorów UDT, a jeżeli tak to w jakich sytuacjach?
  5. W jakim trybie będzie możliwe przywracanie urządzeń transportu bliskiego do normalnej eksploatacji po zakończeniu okresu ich wyłączenia?

Prosimy o ustosunkowanie się do naszych pytań w najkrótszym możliwym terminie.

Z poważaniem,
Tadeusz Popielas
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia

Pismo do Prezesa UDT w załączeniu

Downloads:
(0 votes)

Do: Prezesa UDT

Dot: Sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii i jej wpływu na funkcjonowanie branży dźwigowej w Polsce

Date2020-03-24
File Size 84.37 KB
Download 1 898