• Kupuj taniej

    Kupuj taniej

    Uwaga! Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 268 zł + koszty przesyłki. Więcej
  • 1
image

Urząd Dozoru Technicznego i Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zawarły umowę dotyczącą przygotowania podręcznika dla techników urządzeń dźwigowych.

9 grudnia 2015 roku podpisano umowę pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów dotyczącą wydania podręcznika Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych. Umowa obejmuje współpracę merytoryczną przy opracowaniu treści podręcznika oraz współudział finansowy w jego wydaniu.

Podręcznik Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych ma służyć do nauki zawodu technik urządzeń dźwigowych. Zawód ten został wciągnięty na listę Ministra Edukacji Narodowej na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2015 r. poz. 130). UDT włączył się w wydanie podręcznika w ramach swoich zadań ustawowych związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych. Kształcenie kompetentnych kadr odpowiedzialnych w przyszłości za montaż, konserwację i modernizację dźwigów jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zwiększania bezpieczeństwa technicznego w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Głównym celem UDT w tym przedsięwzięciu jest zmniejszenie liczby wypadków będących skutkiem niewłaściwej konserwacji lub montażu urządzeń dźwigowych.

Umowę ze strony UDT podpisał prezes Mieczysław Borowski, ze strony PSPD członkowie Zarządu Stowarzyszenia Marek Oppeln-Bronikowski i Paweł Wierzbicki.