• Kupuj taniej

    Kupuj taniej

    Uwaga! Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 268 zł + koszty przesyłki. Więcej
  • 1

Bezpieczeństwo obywateli, a obowiązek modernizacji wind.
Implementacja przepisów dot. SNEL i prawa UE dla dźwigów.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w 2010 roku podjęło szereg inicjatyw związanych z wprowadzeniem obowiązku modernizacji dźwigów osobowych.

Jedną z nich była interpelacja poselska do Ministra Gospodarki: Pytanie nr 5741, 4 stycznia 2010 r. do Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia programu modernizacji dźwigów osobowych i osobowo-towarowych w Polsce. Odpowiedź ministra gospodarki na zapytanie nr 5741, 5 lutego 2010 r.

Szereg regulacji prawnych, które weszły w życie w 2009r. (jak również brak ich nowelizacji w 2010r uwzględniających kwestie modernizacji dźwigów), a dotyczą remontów i modernizacji budynków stwarza wrażenie, iż problem modernizacji dźwigów osobowych jest "zamiatany pod dywan".

Branża dźwigowa w sposób odpowiedzialny jest zaangażowana w działania prewencyjne - zapobiegawcze, aby nie dochodziło w Polsce na dźwigach do tragedii, bowiem nie do pomyślenia jest, by presja ekonomiczna i finansowa spowodowała, że przestaniemy koncentrować się na sprawach bezpieczeństwa milionów obywateli naszego kraju korzystających codziennie z dźwigów osobowych. Brak postępu od blisko trzech lat w pracach Ministerstwa Gospodarki nad aktem prawnym wprowadzającym obowiązek modernizacji dźwigów nie daje branży tak koniecznej alternatywy w działalności gospodarczej oraz stwarza coraz większe zagrożenie dla tej działalności, a tym samym również w konsekwencji dla bezpieczeństwa obywateli.

Budżet Państwa współfinansuje szereg działań remontowych i modernizacyjnych w budynkach, a z niezrozumiałych względów konsekwentnie pomija w tych działaniach współfinansowanie modernizacji dźwigów pomimo informacji udzielonej przez Ministra Gospodarki o możliwości korzystania z zapisów tej ustawy.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w imieniu i na rzecz całej branży dźwigowej w Polsce wparło starania europejskiej branży dźwigowej na rzecz pozyskania 50% dotacji z Unii Europejskiej do modernizacji dźwigów w Polsce, jak również szereg innych działań i inicjatyw związanych z pozyskaniem źródeł finansowania tych modernizacji.

W związku z powyższym mamy prawo oczekiwać, że Polski Rząd również podejmie w tej sprawie wreszcie zdecydowane, skoordynowane i odpowiedzialne działania.

W załączeniu zamieszczamy kopie szeregu wystąpień i informacji związanych z tym tematem.

Implementacja SNEL Pytanie do MG Odpowiedź MG Pytanie do KE Odpowiedź KE ELA 24-03-2009 Social Housing Administrator 04/2009 Modernizacja albo śmierć Dolpol-Dźwig Prolift CEDES Modernizacja Windą na własną odpowiedzialność Lift modernisation i n Poland Modernisierung der Personenaufzuge in Polen Modernization of passenger lifts in Poland Finansowanie modernizacji dźwigów Windy: ELA