• Szkolenie

  Szkolenie

  ZASADY DZIAŁANIA I ZESPOŁY DŹWIGÓW HYDRAULICZNYCH Więcej
 • Okazja

  Okazja

  Uwaga! Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 199 zł + koszty przesyłki. Więcej
 • 1
 • 2

Niezbędne nakłady finansowe muszą pokryć koszty:

 1. Zakupu nowoczesnych maszyn i wyposażenia pracowni zawodowych w Technikum.
 2. Pozyskania kadry z przemysłu, stowarzyszeń branżowych (PSPD, SEP – SPE, SIMP, PIPB), uczelni wyższych (SIMR, MEiL) – kwestia wynagrodzeń.
 3. Dostępu do laboratoriów i pracowni PW.
 4. Dokształcanie nauczycieli zawodu (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, literatura fachowa - pisma branżowe, literatura fachowa).

Koszt wyposażenie pracowni dla realizacji kwalifikacji w zawodzie technik urządzeń dźwigowych jest zbliżony do pracowni realizującej moduł technik elektryk i wynosi ok. 100.000 zł

 1. Środki na ten cel powinny pochodzić z budżetu gminy(powiatu), państwa oraz UE.
 2. Kwota dotacji z budżetu miasta wynikałaby z realizacji przez gminę ustawowych obowiązków.
 3. Kwota dotacji z MEN wynikałaby z realizacji Programu edukacyjnego lub nowego utworzonego programu celowego.

W czasie trwania programu rocznie Technika opuszczałaby grupa młodzieży (20-40 techników) przygotowana do podjęcia pracy w firmach dźwigowych na etacie pomocnika konserwatora.

Powinno to zabezpieczyć dopływ nowej kadry do branży pokrywające ubytki związane z odchodzeniem na emeryturę, emigracją zarobkową oraz rozwój branży w województwie mazowieckim.

Zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów w partnerstwie z Biurem Edukacji m.st.Warszawy projekt, który uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności POKL został wdrożnony do systemu publicznej oświaty w Polsce w postaci nowego zawodu - technik urządzeń dźwigowych.

Edukacja kadr dla branży dźwigowej realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest przykładem best practice współpracy systemu oświaty publicznej z przemysłem w Polsce.

Podziękowanie z Urzędu m.st. Warszawy