• Okazja

  Okazja

  Uwaga! Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 199 zł + koszty przesyłki. Więcej
 • Szkolenie

  Szkolenie

  Szkolenie na temat: "Nowoczesne rozwiązania dźwigów hydraulicznych" Więcej
 • 1
 • 2

Kwestie związane z edukacją młodzieży reguluje Ustawa o systemie oświaty Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.

Przed wprowadzeniem zawodu technik urządzeń dźwigowych do klasyfikacji zawodów młodzież, która chciała podjąć pracę w branży dźwigowej, mogła kształcić się w zawodach technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, które są najbardziej zbliżone do potrzeb naszej branży.

Branża dźwigowa od 2004 roku włączyła się w realizację programu specjalistycznego nauczania, jak również w poprawę bazy dydaktycznej.

Zakres realizowanego udziału branży dźwigowej to:

W okresie do 2020 roku nabór do szkół ponadgimnazjalnych w tym zawodowych, będzie obarczony negatywnymi tendencjami demograficznymi (spadek liczby młodzieży). W przypadku szkół zawodowych jest to dramatyczne wyzwanie z uwagi na to, iż zainteresowanie nimi wyraża obecnie ok. 15% młodzieży.

Dlatego program pozyskania młodzieży musi zawierać następujące elementy:

W realizację Programu zaangażowane następujące strony:

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji – Koordynator Programu - jednostka wiodąc i współfinansująca
 • Szkoły techniczne - Beneficjent programu
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – Patron programu i jednostka współfinansująca program
 • Centrum Bezpieczeństwa Technicznego – Parton programu
 • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – Patron programu
 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów (PSPD) – jednostka doradcza i koordynująca ze strony branży dźwigowej
 • Inne jednostki i organizacje