image

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów

W dniu 9 czerwca 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów. Przepisy tego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.Urz. UE L 96 z dnia 29.03.2014, str. 251)

dziennikustaw.gov.pl/du/2016/811

image

Z dniem 20 kwietnia 2016 r. dyrektywa dźwigowa 95/16/WE zostanie zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. UE L 96/251, 29/03/2014,).

ela-newsletter

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem European Lift Association Newsletter.

Dokument w wersji angielskiej.

imgae

Instalowanie, konserwacja, naprawy oraz modernizacja dźwigów osobowych stwarza szereg zagrożeń dla pracowników wykonujących te prace. W przypadku konserwacji i modernizacji dźwigów pracownicy spotykają się z różnymi rozwiązaniami technicznymi tych urządzeń oraz z ich różnym poziomem bezpieczeństwa w zależności od okresu instalacji.

dzwignice

Portal www.dzwignice.info jest pierwszym w Polsce specjalistycznym portalem branży dźwignicowej. Treści portalu adresowane są do inwestorów, producentów, użytkowników urządzeń, firm usługowych, firm wynajmujących oraz szkoleniowych związanych z branżą dźwignicową.

Serwis jest źródłem informacji o nowościach technicznych, ponadto zawiera rozbudowane katalogi branżowe, ogłoszenia, giełdę urządzeń używanych, bazę wiedzy specjalistycznej. Na portalu jest zlokalizowana wyszukiwarka przetargów i inwestycji, sprofilowana tylko pod katem urządzeń dźwignicowych.

Portal branży dźwignicowej: dzwignice.info

image

Urząd Dozoru Technicznego i Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zawarły umowę dotyczącą przygotowania podręcznika dla techników urządzeń dźwigowych.

9 grudnia 2015 roku podpisano umowę pomiędzy Urzędem Dozoru Technicznego i Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów dotyczącą wydania podręcznika Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych. Umowa obejmuje współpracę merytoryczną przy opracowaniu treści podręcznika oraz współudział finansowy w jego wydaniu.

image

Walne zgromadzenie ELA, miało miejsce w Paryżu w dniach 28-29.04.2015 r. Wzięła w nim rekordowa liczba uczestników (ponad 200 osób) z uwagi na to iż w tym samym czasie odbywało się Walne zgromadzenie francuskiego stowarzyszenia dźwigów.

Dokonano wyboru nowego prezydenta ELA. Został nim p. Jorge Liguerre. Prezentowane były sprawozdania wszystkich komitetów ELA oraz broszura nt. Podstawowe praktyki bezpieczeństwa dla dźwigów opracowana przy udziale przedstawicieli PSPD. Przedstawiono również nowe logo i stronę www ELA. Miała też miejsce konferencja pt. Dźwigi na scenie europejskiej energii z szeregiem interesujących referatów.

Referaty dostępne są na stronie internetowej European Lift Association

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: