W dniach 12-15 kwietnia 2007 roku odbyły się 10-te Międzynarodowe Targi Dźwigowe w Istambule. Współorganizatorem targów było Tureckie Stowarzyszenie Przemysłowców Dźwigowych i Schodów Ruchomych AYSAD

Targi zgromadziły ponad 200 wystawców – producentów dźwigów i komponentów dźwigowych. W większości byli to producenci tureccy, natomiast dużą grupę tworzyli również producenci chińscy. Wśród wystawców byli również edytorzy wydawnictw dźwigowych, przedstawiciele jednostek notyfikowanych i stowarzyszeń branżowych.

Podczas targów zorganizowano również trzydniowe seminarium poświęcone prezentacji i omówieniu nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz aktualnych unormowań prawnych w branży dźwigowej. W drugim dniu współorganizatorem seminarium była European lift Association reprezentowana m.in. przez Pana Richarda Maiocchi – Prezydenta ELA oraz Pana Luc Rivet – Sekretarza Generalnego. Seminaria miały ciekawą formę panelu dyskusyjnego prowadzonego bardzo profesjonalnie przez moderatora Pana Selcuk Dikmena.

Targi oprócz spotkania producentów były również miejscem spotkania projektantów konstruktorów i konsultantów dźwigowych z całego świata. Wzięli w nich udział m.in. Pan James Fortune i Pan Ami Lustig.

Zobacz relację fotograficzną

W dniach 25-29.06.2007 odbyło się szkolenie dla nauczycieli zawodu z techników współpracujących z PSPD w zakresie szkolenia średniej kadry technicznej dla branży dźwigowej.

Więcej informacji Współpraca ze szkołami średnimi

Kodeks etyczny ELA dla członków i ich przedstawicieli

Zasadą obowiązującą w ELA (ELA - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów) jest ścisłe przestrzeganie wszelkich właściwych regulacji antymonopolowych oraz przepisów o ochronie konkurencji, w tym prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego każdego Państwa Członkowskiego. Kodeks etyczny ELA

W dokumencie 95/216/EC z 08.06.1995 r Komisja Wspólnot Europejskich zaleciła państwom członkowskim poprawienie bezpieczeństwa dźwigów według następujących dziesięciu zasad.

Należy:

  1. Zainstalować drzwi kabinowe oraz, wewnątrz kabiny, piętrowskazywacz.
  2. Kontrolować i w miarę możliwości wymieniać liny nośne kabiny.
  3. Zmodyfikować układy sterowania zatrzymaniem tak aby uzyskać wysoki stopień dokładności przy zatrzymaniu jej ruchu.
  4. Dostosować elementy sterownicze zarówno w kabinie jak i w szybie, tak aby były zrozumiałe i dostępne dla samodzielnie poruszających się osób niepełnosprawnych.
  5. Wyposażyć drzwi automatyczne w czujniki wykrywające obecność ludzi i zwierzaj.
  6. Wyposażyć dźwigi o prędkości większej niż 0,6 m/s w układ chwytaczy pozwalający na łagodne opóźnienie podczas zatrzymania.
  7. Zmodyfikować systemy alarmowe w celu stworzenia stałej łączności z szybko reagującą ekipą ratowniczą
  8. Wyeliminować azbest zastosowany w układach hamulcowych.
  9. Zainstalować urządzenie zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi kabiny w górę.
  10. Wyposażyć kabiny w oświetlenie awaryjne, które działa w przypadku odcięcia źródła zasilania. Powinno ono działać dostatecznie długo, tak aby służby ratownicze zdążyły zainterweniować w normalnym trybie. Instalacja ta powinna również umożliwić działanie systemu alarmowego, o którym mowa w punkcie 7.

Więcej na ten temat w załączniku nr 2: Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich 95/216/EC z 08.06.1995 r. poprawiające bezpieczeństwo w dźwigach istniejących.

Jedynym sposobem przeciwdziałania zagrożeniom jest montaż elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów.

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: