Spółdzielnie mieszkaniowe nie czekając na prawny obowiązek modernizują windy. Jak spółdzielnia poradziła sobie z finansowaniem programu?

Nie można oszczędzać tam, gdzie mamy do czynienia z bezpieczeństwem mieszkańców.

Stanisław Baranowski - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Służew nad Dolinką z Warszawy

Każda wydzielona nieruchomość ma przedstawicieli w organach samorządowych spółdzielni, którzy na wniosek jej zarządu podejmowali decyzje w sprawie dociepleń budynkow czy wymiany wind.

Leszek Chmiel - Kierownik Zakładu Usług Dźwigowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze
Wymieniają windy Menedżer społdzielca

Certyfikacja energetyczna dźwigów stała się faktem. Przeprowadzona została o oparciu o Wytyczne VDI 4707. Relacja z tego ważnego dla branży dźwigowej wydarzenia w załączeniu. Jest chyba logiczną konsekwencją, iż powinniśmy do tego procesu przystąpić w Polsce.

W wydaniu 3/2009 Magazynu Dźwig na stronach PSPD ukazał się artykuł na temat certyfikacji energetycznej dźwigów zgodnie z Wytycznymi VDI 4707. Przykładowy dźwig klasy energetycznej A zużywa na oświetlenie LED kabiny w trybie standby 0 W, a w trybie jazdy 6 - 12 W przy 100 lux, na obsługę drzwi w trybie standby 4 W, a jazdy 25 W oraz posiada napęd zużywający o 40% mniej energii elektrycznej

Certificate Dźwig klasy A Certyfikacja i efektywność energetyczna dźwigów First certification Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

W dniu 13 września 2008 roku Stowarzyszenie podpisało z Miastem Stołecznym Warszawa i Politechniką Warszawską Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawskie porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach związanych z branżami: samochodową, mechatroniczną, maszyn roboczych i urządzeń dźwigowych.

Porozumienie to umożliwia podniesienie poziomu kształcenia przyszłych kadr dla branży dźwigowej na poziomie technika, a w przyszłości inżyniera.

W uroczystości podpisania Porozumienia wzięli również udział uczniowie ze szkół warszawskich, w których PSPD prowadzi już piąty rok Program edukacji kadr dla branży dźwigowej. Treść Porozumienia w załączeniu.

Relacja z podpisania porozumienia na stronie www.edukacja.warszawa.pl

Relacja fotograficzna

Warszawskie Porozumienie

Ogólnoeuropejski system zbierania danych na temat rynku dźwigowego

Szanowni Państwo,

Po dwóch latach pracy nad oprogramowaniem oraz pokonaniu kwestii prawnych związanych z ochroną danych objętych tajemnicą handlową każdej z firm, Europejskie Stowarzyszenie Dźwigowe (ELA) uruchomiło system on line zbierania danych nt. instalowanych i modernizowanych dźwigów w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskich.

Dane do systemu każda z firm wprowadza bezpośrednio. Aby Państwo mogli samodzielnie wprowadzać dane PSPD musi umieścić Państwa firmę na liście firm mających dostęp do systemu. Natomiast aby Państwo mogli otrzymać password PSPD musi wprowadzić dane upoważnionej przez Państwa w firmie osoby do obsługi systemu tj. Imię i Nazwisko i adres e-mail.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani dostępem do systemu to po otrzymaniu ww. danych od Państwa zostaną one wprowadzone do systemu i otrzymacie Państwo bezpośrednio z firmy Progetti hasło. Ta procedura daje pełną ochronę wprowadzanych przez Państwa danych (umowa w tej kwestii pomiędzy ELA a firmą Progetti zostanie Państwu przesłana na życzenie).

Na razie wprowadzane są dane za rok 2006 i 2007. Wejście do systemu jest bezpłatne i daje Państwu możliwość otrzymania zwrotnej informacji nt. dźwigów instalowanych i modernizowanych w poszczególnych krajach w tym oczywiście również w Polsce.

Prosimy potraktować sprawę jako pilną.

Z poważaniem - Tadeusz Popielas

W załączeniu tłumaczenie angielskiej wersji podręcznika użytkownika i oryginał (są w nim rysunki)

Statistics User Manual Podrecznik użytkownika

Minister Finansów utrzymuje 7% stawkę VAT na konserwację bieżacą

Konsekwencją nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług mogło być podniesienie stawki VAT na konserwację bieżącą z 7 do 22%.

Przedstawiamy stanowisko PSPD w tej sprawie, odpowiedź Ministerstwa Finansów oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie z 24 grudnia 2007 Pytanie do MF Odpowiedź MF

Dźwigi dla ekip ratowniczych a dźwigi dla straży pożarnej

Z inicjatywy PSPD doszło w grudniu 2008 roku do spotkania przedstawicieli KG PSP, UDT oraz firm dźwigowych, w wyniku którego KG PSP w uzgodnieniu z UDT przyjęła następującą interpretację przepisów w kwestii dźwigów dla ekip ratowniczych i dźwigów dla straży pożarnej.

Jeżeli mielibyście Państwo uwagi do niniejszego interpretacji to prosimy o ich przesłanie do Stowarzyszenia drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Treść korespondencji: Odpowiedź KG PSP

Europejski Instytut Normalizacyjny (CEN) stworzył nową normę tj. tzw. SNEL (Safety Norm for Existing Lifts EN 81-80), w której opisano 74 szczegółowe zagrożenia, które muszą, być brane pod uwagę przy podnoszeniu bezpieczeństwa tych urządzeń. Nowa norma uwzględnia wymienione wcześniej zasady.

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: