Obecnie właściciel dźwigu (czytaj zarządca lub administrator nieruchomości) podejmuje decyzję o modernizacji dźwigu na ogół w wyniku zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego po przeprowadzonych przez inspektora UDT corocznych badań dopuszczających dźwig do eksploatacji.

image

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.
Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2010 r. - 30 września 2012 r.
Budżet projektu: 862 150,00 PLN
Wkład własny: 109 924,13 PLN
Kwota dofinansowania: 752 225,87 PLN
Koordynator projektu: Marzena Rutkowska-Filipczak
tel. 22 44 31 225

image

Projekt Nowe możliwości, nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych jest realizowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów.

Celem projektu jest modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, polegająca na zaprojektowaniu modelu szkolnictwa zawodowego dla branży dźwigowej.

Projekt zakłada utworzenie nowej specjalizacji - konserwator urządzeń dźwigowych - w ramach istniejących kierunków nauczania.

Realizacja projektu zakłada przygotowanie specjalizacji zawodowej wg metodologii MES - Modułów Umiejętności Zawodowych oraz przygotowanie nauczycieli i dyrektorów do prowadzenia zajęć specjalistycznych w oparciu o ten program. Młodzież objęta tym programem nauczania w ramach specjalizacji zwiększy swoje kwalifikacje zawodowe i łatwiej odnajdzie się na rynku pracy.

Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli 3 techników z terenu Warszawy: Technikum Elektrycznego nr 2, Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz Technikum Elektronicznego nr 3. Działania w ramach projektu obejmą 45 uczniów i 30 nauczycieli zajmujących się kształceniem zawodowym.

Konferencja

28 kwietnia 2011 roku odbyła się w Warszawie Konferencja mająca na celu przekazanie informacji nt realizowanego projektu: Nowe możliwości nowe kwalifikacje - specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych Program konferencji

Szczegółowa relacja wraz z materiałami wideo na portalu wydawnictwa ADMINISTRATOR

Podsumowanie projektu

Utworzono nowy zawód: technik urządzeń dźwigowych

12 września 2012 roku odbyła się konferencja dotycząca zakończenia projektu.

Raport końcowy projektu

W oparciu o podpisane z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. porozumienie, Stowarzyszenie i Członkowie Wspierający - Firmy Producenci Urządzeń Dźwigowych, proponują możliwość finansowania tych modernizacji w ramach inwestycji proekologicznych tzw. kredytem preferencyjnym.

Stowarzyszenie służy pomocą przy pozyskiwaniu źródeł finansowania modernizacji eksploatowanych dźwigów oraz świadczy usługi w zakresie:

  • Opracowywania poszerzonej analizy ryzyka.
  • Doradztwa w zakresie stosowania dźwigów.
  • Informacji technicznej związanej z nowoczesnymi rozwiązaniami w branży dźwigowej.
  • Opinii nt. stanu technicznego eksploatowanych dźwigów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt

Zamieszczamy relację z zakończonej dużym sukcesem edycji targów EURO-LIFT 2010.

Oryginalnie formuła Targów była skierowana do krajowych firm, aby mogły zaprezentować na szerokim gremium swoje możliwości i osiągnięcia, natomiast szeroki udział firm zagranicznych nadał Targom EURO-LIFT charakter międzynarodowy.

Konferencje organizowane przez PSPD w 2009 roku poświęcone były FINANSOWANIU MODERNIZACJI DŹWIGÓW oraz NOWYM ROZWIĄZANIOM TECHNICZNYM. Miejscem konferencji była Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław.

Konferencje te miały charakter Warsztatów problemowych z panelem dyskusyjnym. Konferencje spotkały się z dużym zainteresowaniem firm dźwigowych, producentów komponentów oraz właścicieli dźwigów (spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych).

Konferencje organizowane przez PSPD w 2010r poświęcone były EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DŹWIGÓW a związanej z nią możliwością pozyskania środków na FINANSOWANIE MODERNIZACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH.

Omawiano na nich efekty programu E 4 realizowanego m.in. przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.Ą. oraz aktualne uwarunkowania prawne związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

PSPD od szeregu lat postulowało zmianę przepisów dotyczących liczby osób przy konserwacji. Nowelizacja Kodeksu pracy z dnia 28 listopada 2008r. spowodowała, iż Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288) utraciło w całości moc obowiązującą z dniem 18 stycznia 2009r.

Szczegóły w załączonej korespondencji.

Pismo do MPiPS Odpowiedź MPiPS

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: