Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów wzięło udział w II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej. Odbyło się ono w dniu 21 marca 2014r w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. Organizatorem Forum była firma Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. www.proinwestycje.pl

Tegoroczne II Forum Gospodarki Niskoemisyjnej zdominowała tematyka poprawy efektywności energetycznej w trzech obszarach – budownictwie, energetyce i transporcie.

Konieczne działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej wymagają strategicznego podejścia obejmującego zależności pomiędzy wszystkimi jej obszarami, dlatego modernizacja w energetyce powinna być powiązana ze zmianami w rolnictwie i transporcie, a modernizacja transportu musi się łączyć z nowym podejściem do budownictwa i rozwoju miast.

Program spotkania Noty biograficzne prelegentów

Treść interwencji Pana Posła Artura Górskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dyskryminacji przez PFRON tych osób niepełnosprawnych, które mieszkają w blokach wielorodzinnych z tzw. wielkiej płyty

W dniu 5 grudnia 2013 roku zakończył się cykl ogranizowanych przez PSPD konferencji nt: Bezpieczeństwo schodów i chodników ruchomych

Przedstawione referaty w sposób kompleksowy ujęły problematykę eksploatacji schodów ruchomych oraz odpowiedzialności właścicieli obiektów, konserwatorów i producentów za ich bezpieczeństwo. Bardzo ciekawa dyskusja w której wzięli m.in. Urzędu Dozoru Technicznego, przedstawiciele warszawskiego metra, Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, Cinema City Poland oraz galerii handlowych z innych miast potwierdziła złożoność problematyki eksploatacji i bezpieczeństwa schodów ruchomych.

Przedstawiona statystyka wypadków, w tym wypadków śmiertelnych użytkowników schodów ruchomych, wysoki udział w tych wypadkach dzieci w wieku do 10 lat, wskazuje iż zagrożenia występujące w tej grupie urządzeń transportu bliskiego są bardziej poważne niż w przypadku zagrożeń występujących obecnie w windach (dźwigach osobowych).

Dlatego Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zdecydowało się na zorganizowanie Konferencji o tej tematyce w następujących miastach:

  • WARSZAWA - 18 lipiec 2013r
  • GDAŃSK - 22 sierpień 2013r
  • WROCŁAW - 30 październik 2013r
  • POZNAŃ - 20 listopad 2013r
  • KRAKÓW - 5 grudzień 2013r

Kwestię rzeczywistej odpowiedzialności galerii handlowych za wypadki potwierdza Wyrok Sądu Okregowego z dnia 23 października 2013 roku

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych konferencjach PSPD, które możemy również zorganizować dla pracowników Państwa firm lub organizacji w 2014 roku.

W załączeniu Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w seminarium w danym mieście to prosimy wpisać jego nazwę w formularzu zgłoszeniowym.

Karta uczestnika Zaproszenie Program seminarium

Stowarzyszenie wzięło udział w Polsko Szwajcarskim Forum Gospodarczym w dniu 27 stycznia 2014 roku. Przedstawiliśmy referat nt. Edukacja bezpośrednim wsparciem dla biznesu. W Forum wzięli również udział uczniowie biorący udział w realizowanym przez Stowarzyszenie programie edukacyjnym - technik konserwator urządzeń dźwigowych. Pod poniższymi linkami informacja dot. naszego uczestnictwa:

Association (PALM) participated in the Polish Swiss Economic Forum on 27 January 2014. We presented a paper on Education direct support for business. The Forum was also attended by our students participating in the program carried out by the Association of educational - mechanical of lifting techniques. At the following links information regarding our status are:

www.mg.gov.pl www.zseil.edu.pl www.swisschamber.pl

Forum Gospodarcze Polska-Szwajcaria

W dniach 6-8 czerwca 2013 roku odbyły się w Moskwie kolejne targi dźwigowe Lift Expo Russia

PSPD zorganizowało grupowy wyjazd przedstawicieli firm dźwigowych na te Targi połączony z rozmowami z rosyjskimi firmami dźwigowymi.

Relacja fotograficzna

Zakończyła się kolejna edycja targów INTERLIFT. W 2013 roku Targi odbywały się w dniach 15-18 października jak i poprzednio w Augsburgu. Tegorocze targi zgromadziły 504 wystawców z 40 krajów.

Podczas Targów INTERLIFT można było również poznać Pana Jean Pierre Jacobsa nowego Sekretarza Generalnego European Lift Association.

Jean Pierre Jacobs, Tadeusz Popielas
Jean Pierre Jacobs, Tadeusz Popielas

Relacja z Targów: Magazyn Dźwig Zdjęcia

W dniu 17 maja w siedzibie UDT Odział Kraków odbyła się Konferencja zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przy współpracy UDT Odział Kraków oraz Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie. W Konferencji wzięło udział ok. 50 przedstawicieli zarządów spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości publicznych i komunalnych.

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: