foto

XXIII Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015 odbył się 26-28 lutego 2015 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W ciągu tych trzech dni zobaczyliśmy Prezentacje Liceów i Techników, a 27-28 lutego br. ekspozycje Salonu Szkół Wyższych i Policealnych oraz Salonu Uczelni Zagranicznych.

image

Zakończyły się Targi EURO-LIFT 2014. W konferencjach zorganizowanych przez PSPD i skierowanych do właścicieli i zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, firm dźwigowych oraz architektów wzięło udział ponad 120 osób. Na Targi przyjechała też duża grupa naszych uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie oraz studenci AGH z Krakowa. Tak jak poprzednie, były one zorganizowane w Kielcach w obiektach (HALA E, HALA F) Targów Kielce przy ul. Zakładowej 1.

Gośćmi Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów i Targów EURO-LIFT 2014 byli Pan Philippe Lamalle - Prezedent European Lift Association ELA, Pan Jean-Pierre Jacobs - Sekretarz Genaralny ELA, Pan Brain Farley - Prezydent National Association of Elevator Contractors (NAEC) z USA i Pani Teresa S. Witham - Dyrektor Wykonawczy NAEC

W dniach 29-30 maja 2014 roku odbyła się 2 dniowa Konferencja Dźwigowa UDT organizowana przez UDT o/Warszawa, pt. Dźwigi, schody, chodniki ruchome, przepisy BHP i Ppoż

image

W dniach 7 - 8 października odbył się w Stuttgarcie VI Europejski Kongres Dźwigowy Heilbronn

W dniu 10 kwietnia 2014r odbyło się w Amsterdamie Walne Zgromadzenie ELA połączone z konferencją techniczną pt: A SAFE RIDE AT THE HEART OF THE BUILDING.

Oba te wydarzenia zgromadziły ponad 100 uczestników, członków ELA, EEA oraz zaproszonych gości.

Prezentujemy w załączeniu list Pana Philippe Lamalle Prezydenta ELA, program Konferencji wraz z wygłoszonymi referatami. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z prezentacjami dot. statystyki dźwigowej oraz statystyki wypadków w 2013r jak również SNEL.

Conference Programme Opening statement by Philippe Lamalle Referaty ELA
image

Zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów projekt, który uzyskał wsparcie ze środków Funduszu Spójności POKL jest obecnie wdrażany do systemu publicznej oświaty w Polsce w postaci nowego zawodu - technik urządzeń dźwigowych.

Edukacja kadr dla branży dźwigowej realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów jest przykładem best practice współpracy systemu oświaty publicznej z przemysłem w Polsce

Podziękowanie z Urzędu m.st. Warszawy

Stowarzyszenie w dniu 20 marca 2014r wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej na temat: "Mieszkalnictwo w Polsce i w Unii Europejskiej compilance jako szansa rozwojowa dla polskiej spółdzielczości 30-lecie polsko-niemieckiej współpracy prawników" pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Uczestnicy dyskusji panelowej Program konferencji

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: