Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów przetłumaczyło na język polski oraz opracowało poniższe broszury ELA:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów opracowało broszurę Kodeks dobrych praktyk i standardów Dokument został przygotowany przez specjalistów z Grupy Roboczej ds. Dobrych Praktyk i Standardów w Konserwacji PSPD w 2017 r.

Broszury w wersji elektronicznej dostępne są w zakładce Pobierz > Wydawnictwa PSPD

Broszury w wersji drukowanej papierowej dostępne są w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Stowarzyszenie przygotowuje również podręcznik do nauki zawodu Technik urządzeń dźwigowych pod roboczym tytułem : Dźwigi. Podstawy budowy, zasada działania, montaż i konserwacja. Przewidywany termin wydania 2017 r.

Zawód technik urządzeń dźwigowych został wciągnięty na listę Ministra Edukacji Narodowej na mocy rozporządzenia MEN z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2015 r. poz. 130). Podręcznik powstaje wysiłkiem czołowych specjalistów branży dźwigowej w Polsce. Również Urząd Dozoru Technicznego włączył się w wydanie podręcznika w ramach swoich zadań ustawowych związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych. Kształcenie kompetentnych kadr odpowiedzialnych w przyszłości za montaż, konserwację i modernizację dźwigów jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zwiększania bezpieczeństwa technicznego w zakresie eksploatacji tych urządzeń. Głównym celem UDT w tym przedsięwzięciu jest zmniejszenie liczby wypadków będących skutkiem niewłaściwej konserwacji lub montażu urządzeń dźwigowych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydawnictwami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

NORTHAMPTON sympozja

1. VI Sympozjum wrzesień 2016r.

Relacja z Kongresu

2. V Sympozjum wrzesień 2015r.

EURO-LIFT 2018

V Międzynarodowe Targi Dźwigów EURO-LIFT rozpoczną się za: